Student exchange


Chương trình trao đổi sinh viên TF-SCALE 2019 (outbound)

15/08/2022 17:15

Chương trình trao đổi sinh viên của Quỹ Temasek (TF-SCALE), tổ chức tại Đại học Bách khoa Ngee Ann, có chủ đề “Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Programme 2019”, dành cho sinh viên các nước khu vực Đông Nam Á với mục đích bồi dưỡng và tăng cường khả năng lãnh đạo, khả năng […]

Chương trình giao lưu sinh viên “Overseas Immersion Programme” (OIP)

15/08/2022 17:13

“Overseas Immersion Programme” (OIP) là chương trình giao lưu trải nghiệm thực tế dành cho sinh viên Trường Ngee Ann Polytechnic. Thông qua việc học tập và trao đổi tại nhiều quốc gia trên thế giới, sinh viên Singapore sẽ học hỏi thêm được nhiều kiến thức về văn hóa, đất nước và con người […]

Chương trình giao lưu sinh viên TF SCALE 2021 (inbound)

15/08/2022 17:12

“The 2019 – 2021 Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange” là chương trình trao đổi sinh viên do Quỹ Giáo dục Temasek Foundation (Singapore) tài trợ. Chương trình dành cho sinh viên các nước khu vực Đông Nam Á,  được tổ chức với mục đích bồi dưỡng và tăng cường khả năng lãnh […]