TS. Lê Thị Thu Hường


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: Huongltt@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Tài chính ngân hàng, Học viện Ngân hàng
 • Thạc sĩ : Kinh tế tài chính, ĐH Essex, Anh
 • Tiến sĩ: Tiến sĩ Tài Chính, trường ĐH Brighton, Anh

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:

+ Tài chính doanh nghiệp và biến đổi khí hậu,

+ Tính thanh khoản của thị trường chứng khoán

 • Các môn học giảng dạy

+ Tài Chính Căn Bản

+ Rủi ro và quản trị rủi ro

Các công bố

 • Gregoriou, Andros, Nguyen, Binh, Nguyen, Tung, Le, Huong, and Hudson Robert, 2021, Economic policy uncertainty and cross-border mergers and acquisitions, International Review of Financial Analysis 78, 101911.
 • Le, Huong and Gregoriou, Andros, 2021, Liquidity and asset pricing: Evidence from a new free float adjusted price impact ratio, Journal of Economic Studies. Forthcoming.
 • Le, Huong and Gregoriou, Andros, 2020, How do you capture liquidity? A review of the literature on low- frequency stock liquidity, Journal of Economic Survey 34, 1170-1186.
 • Gregoriou, Andros, Jerome V. Healy, and Le, Huong 2019, Prospect theory and stock returns: A seven factor pricing model, Journal of Business Research 101, 315-322.

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm