TS. Đỗ Phương Huyền


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: huyendp@isvnu.vn
 • Địa chỉ:Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân:
 • Thạc sĩ: Thạc sĩ Kinh tế Tài chính, Đại học East Anglia (Vương Quốc Anh)
 • Tiến sĩ: Kinh tế Tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:

+ Tài chính hành vi,

+ Chứng khoán phái sinh

 • Các môn học giảng dạy

+ Quản trị tài chính,

+ Tài chính doanh nghiệp,

+ Tài chính quốc tế,

+ Kinh tế vi mô,

+ Kinh tế vĩ mô,

+ Kỹ năng học tập

Các công bố

Scopus –index paper/conference

 1. Phuong Huyen DO,  Ngoc Bich DO, Tra My NGUYEN, Thinh Vu Duy, Arbitrage withExchange-traded Funds: A Case of E1VFVN30 Based on Intraday Data, The Economic Research Guardian, Vol. 11(1)2021Semi-annual Online Journal SSN: 2247-8531, ISSN-L: 2247-8531
 2. Dat Dinh Nguyen , Tha Hien To , Duy Van Nguyen & Huyen Phuong Do| (2021) Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises, CogentEconomics & Finance, 9:1, 1885195, DOI: 10.1080/23322039.2021.1885195
 1. PHAM, Huong Trang, Kim Thu HOANG, Thi Thoa NGUYEN, Phuong Huyen DO, and Ma Tin Cho MAR. “Sharing Economy: Generation Z’s Intention Toward Online Fashion Rental in Vietnam.” The Journal of Asian Finance, Economics and Business 8, no. 3 (March 30, 2021): 997–1007. doi:10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO3.0997.
 2. Nhu-Y-Nguyen Ho and Phuong-Huyen Do, “A Grey Forecasting Model for Coffee Bean Supply Chain in Vietnam”. Proceedings of the 3rd Eurasian Conference on Educational Innovation 2020 (ECEI 2020), Hanoi, Vietnam, 5 – 7 February 2020

https://doi.org/10.1142/12032 | November 2020

 Các bài báo khoa học trong nước

 1. Đỗ Phương Huyền, Đầu tư và bán khống chỉ số S&P500 trong thời kì cấm bán khống, kinh nghiệm từ thị trường Mỹ. Tạp chí Tài chính, 2014.
 2. Đỗ Phương Huyền, ETFs và tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Tài chính, 2014.
 3. Đỗ Phương Huyền, Vai trò của ETF trong sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, 2017.
 4. Đỗ Phương Huyền, Put call parity on Standard and Poor’s 500 (SPX) over the short ban 2008. Journal of Science, Policy and Management Study, 2017.
 5. Do Phuong Huyen,Nguyen Trong Quyen, Nguyen Tra My, Impact of capital structure on operational efficiency – evidence from Vietnam (co-authored paper), Vietnam Trade and Industry Review, May 2018.
 1. Do Phuong Huyen, Nguyen Thi Kim Duyen, Dao Tuan Trung, An Empirical investigation of liquidity and stock returns – Relationship in Vietnamese stock market, Vietnam Trade and Industry Review, August 2018
 2. Do Phuong Huyen, Nguyen Thi Quynh Thi, Phi Minh Hue, Nguyen Thi Phuong Thao,  Trinh Thu Ngan, Dao Tuan Trung, Negative impacts of capital structure on efficiency of joint stock companies listed on Vietnamese Stock market. Vietnam Trade and Industry Review, August 2018
 3. Nguyen Thi Minh Hue, Do Phuong Huyen, Exchange-Traded Funds (ETFs) and stock liquidity: Vietnamese evidence. Journal of Economics and Development, Vol 21, Special issue, January 2019, pp35-51
 4. Do Phuong Huyen,Vu Tu Anh, Pham Anh Hanh, Phan Thanh Hang, Nguyen Ha Trang, Tran Viet Dung. The effect of inflation on stock price volatility – Evidence from Vietnam, Review of Finance, Vol. 2, Issue 3/2019
 5. Do Phuong Huyen, Trang Tran Thu, Chu Thi Quynh Anh,Tran Ngoc Quynh Nhu, Phung Minh Son, Nguyen Quang Tuan, Financial distress likelihood of the listed companies in Vietnam, Review of Finance, Vol. 2, Issue 3/2019

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm