News – Faculty of applied linguistics


Trường Quốc tế nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN vì có đóng góp xuất sắc trong công tác truyền thông

15/08/2022 17:08

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vinh dự là 1 trong 9 đơn vị được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN vì thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông.

Đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 (đợt 1) (En)

26/07/2022 16:07

Trường Quốc tế xin thông báo kế hoạch đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 (đợt 1) như sau: 1. Đối tượng đăng ký: Tất cả CBGV đang công tác và giảng dạy tại Trường Quốc tế, có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, có năng lực […]