Đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 (đợt 1) (En)


Trường Quốc tế xin thông báo kế hoạch đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 (đợt 1) như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Tất cả CBGV đang công tác và giảng dạy tại Trường Quốc tế, có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp, có nguyện vọng đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở.
2. Thời gian tiếp nhận đăng ký: Từ ngày 15/3/2022-16/4/2022
3. Hồ sơ đăng ký:
3.1. Hồ sơ đăng ký đề tài gồm:
– Đề xuất đề tài (mẫu KHCN.01);
– Lý lịch khoa học của các cá nhân tham gia đề tài (mẫu KHCN.04).
3.2. Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký:
– Hồ sơ phải được điền đầy đủ thành phần, thông tin, chữ ký theo mẫu quy định và đảm bảo sự thống nhất (khớp đúng) giữa bản in và bản điện tử;
– Hồ sơ được gửi đến Phòng KHCN&HTPT dưới dạng bản in (bản gốc, số lượng 01 bộ) và bản điện tử theo quy định.
4. Địa chỉ nhận đăng ký:
– CBGV nộp bản cứng đăng ký đề tài + Lý lịch khoa học tại Phòng KHCN&HTPT (P.304, tầng 3, đơn nguyên 2, nhà C, làng Sinh viên HACINCO) qua CV. Liên Hương, ĐT: 0388390627 hoặc 0243.5575992.
– CBGV nộp bản mềm theo địa chỉ email: khoahoc_congnghe@isvnu.vn hoặc huongntl@isvnu.vn
5. Ngôn ngữ thực hiện đề tài: tiếng Việt/tiếng Anh

Liên hệ: CV. Liên Hương (ĐT: 0388390627 hoặc 0243.5575992)
Tải thông báo tại ĐÂY