VISL NEWS


Seminar “Đại dịch Covid-19, cách bảo vệ bản thân và cộng đồng”

07/09/2022 09:15

Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn – Trưởng Bộ môn và Khoa Vi sinh, Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân Y   Đại dịch COVID-19 với các biến thể mới đã và đang làm ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân, sức khỏe nền kinh tế và còn nhiều diễn biến khó […]