Seminar “Đại dịch Covid-19, cách bảo vệ bản thân và cộng đồng”


Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn – Trưởng Bộ môn và Khoa Vi sinh, Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân Y
 
Đại dịch COVID-19 với các biến thể mới đã và đang làm ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân, sức khỏe nền kinh tế và còn nhiều diễn biến khó lường. Với loại dịch bệnh này, virus có thể xâm nhập vào cơ thể bất cứ ai không phân biệt tuổi tác, giới tính, thành phần, nghề nghiệp… Sự lây lan của dịch bệnh ở Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung là rất đáng quan ngại, thậm chí nó thúc ép các quốc gia, các tổ chức cần thay đổi nhận thức, cách tiếp cận mới cho sự phát triển trong bối cảnh mới. Đòi hỏi chúng ta phải luôn cảnh giác trong cuộc sống hằng ngày của mình cho đến khi chúng ta có thể trở lại các hoạt động thường ngày một cách an toàn.