Đội ngũ Giảng viên Khoa Ngôn ngữ ứng dụng


Ms. Tran Thi Lan Huong

13/12/2022 16:21

ThS. Trần Thị Lan Hương Chức vụ: Giảng viên Học hàm, học vị: ThS. Email: huongttl@isvnu.vn Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bằng cấp Cử nhân: Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ, […]

Ms. Nguyen Tri Trung

13/12/2022 16:20

ThS. Nguyễn Trí Trung Chức vụ: Giảng viên Học hàm, học vị: ThS. Email: trungnt@isvnu.vn Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bằng cấp Cử nhân: Ngôn ngữ và Văn hóa Anh Mỹ Thạc sĩ: Ngôn […]

Ms. Do Thanh Van

13/12/2022 16:17

ThS. Đỗ Thanh Vân Chức vụ: Giảng viên Học hàm, học vị: ThS. Email: vandt@isvnu.vn Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bằng cấp Cử nhân: Sư phạm Tiếng Anh Thạc sĩ: Lí luận và phương […]

MS. Le Hoai Thu

13/12/2022 16:16

ThS. Lê Hoài Thu Chức vụ: Giảng viên Học hàm, học vị: ThS. Email: thulh@isvnu.vn Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bằng cấp Cử nhân: Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học […]

Ms. Duong Thi Thu Huyen

13/12/2022 16:16

ThS. Dương Thị Thu Huyền Chức vụ: Tổ trưởng chương trình Tiếng Anh Dự bị Học hàm, học vị: ThS. Email: huyendtt@isvnu.vn Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bằng cấp Cử nhân: Sư phạm Tiếng […]

Ms. Dang Thi Quynh Trang

13/12/2022 16:14

ThS. Đặng Thị Quỳnh Trang Chức vụ: Giảng viên Học hàm, học vị: ThS. Email: trangdtq@isvnu.vn Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bằng cấp Cử nhân: Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ, […]

PhD. Hoang Tuyet Minh

10/12/2022 10:49

PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh Chức vụ: Giảng viên cao cấp Học hàm, học vị: PGS. TS. Email: tuyetminh@vnu.edu.vn Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bằng cấp Cử nhân: Tiếng Anh Thạc sĩ: Tiếng Anh, ĐH Ngoại […]

Ms.Dang Hong Ngan

26/07/2022 11:07

ThS. Đặng Hồng Ngân Chức vụ: Giảng viên Học hàm, học vị: ThS. Email: ngandh@isvnu.vn Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bằng cấp Cử nhân: Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội Thạc sĩ: Lí luận […]

Ms. Nguyen Khanh Linh

26/07/2022 11:05