ThS. Đặng Hồng Ngân


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: ngandh@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội
 • Thạc sĩ: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Victoria, Úc

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Giáo dục học
  • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Các môn giảng dạy

  • Tiếng Anh dự bị
  • Tiếng Anh học thuật 1, 2
  • Kĩ năng viết luận tiếng Anh
  • Viết và nghiên cứu

Các công bố

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm