ThS. Nguyễn Anh Tuấn


  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Học vị: Thạc sĩ (2012)
  • Email: tuanna@isvnu.vn
  • Điện thoại: 0243. 5577899 (máy lẻ 41)
  • Địa chỉ: Phòng 203, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 

   Lĩnh vực phụ trách

  • Thư ký hiệu trưởng
  • Hành chính, thư ký tổng hợp
  • Triển khai phần mềm quản trị đại học

 

Tìm kiếm