THS. ĐẶNG ĐỨC TRƯỜNG


  • Chức vụ: Phó Phòng Tổ chức Hành chính
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: truongdd@isvnu.vn
  • Điện thoại: 024.3557.5992 (số máy lẻ 42)
  • Địa chỉ: Khoa Quốc tế, nhà G7-G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Lĩnh vực phụ trách

  • Phụ trách các công tác liên quan tới quản trị, cơ sở vật chất

Tìm kiếm