Seminar “Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo”


Diễn giả: GS.TSKH. Hồ Tú Bảo
– Chuyên gia, Cố vấn Chương trình đào tạo BDA của Khoa Quốc tế
– Giáo sư, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST, 1993-2018), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) của Việt Nam (từ 2018).
– Thành viên Nhóm Think Tank VINASA (Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt nam).
 
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó chuyển đổi số đóng vai trò trung tâm đang tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội trên toàn cầu. Vì thế, giáo dục đại học phải thay đổi căn bản để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Đại dịch Covid-19 là một yếu tố khác làm tăng tốc quá trình chuyển đổi này.