TS. Nguyễn Việt Cường


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: cuongnv@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân:
 • Thạc sĩ : 
 • Tiến sĩ:  Tiến sĩ chuyên ngành Kinh Doanh Điện Tử và Dịch Vụ, trường ĐH Nguyên Trí, Đài Loan (2013)

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:

+ Phân tích nghèo đói,

+ Bất bình đẳng,

+ Lương tối thiểu,

+ Tác động đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu.

 • Các môn học giảng dạy

+ Kinh tế lượng,

+ Đánh giá tác động chính sách,

+ Dự án

Các công bố

Các công trình khoa học (tiêu biểu):

 • ü  “Last corrupt deed before retirement? Evidence from a lower middle-income country”,Journal of Development Economics, Vol. 151, 102673.
 • ü  “Can money buy friends? Evidence from a natural experiment”,European Economic Review, Vol. 136, 103747.
 • ü  “Gender inequality during the COVID-19 pandemic: Income, expenditure, savings, and job loss” with Hai-Anh Dang, World Development. Vol. 140(C).
 • ü  “The Effect of Inequality in Stakes on Sharing Behavior: Evidence from an Experimental Study”, Economics Letters, 184, 2019.
 • ü  “Old-age pensions in a lower middle-income country: economic or psychological effects?”, Economic Development and Cultural Change, DOI: 10.1086/704250.
 • ü  “Do survey spot-check and threat improve data quality? Evidence from a field experiment”, with PhungDuc Tung and Nga Nguyen, Journal of Development Studies, vol. 55 (10), 2254-2272.
 • ü  “The long-term effects of mistimed pregnancy on children’s education and employment”, Journal of Population Economics, vol.31(3), 937-968.
 • ü  “Does parental migration really benefit left-behind children? Comparative evidence from Ethiopia, India, Peru and Vietnam”, Social Science and Medicine, vol. 153, 230–239, 2016.
 • ü  “Natural disasters, household welfare and resilience: Evidence from rural Vietnam”, with Mohamed Arouri and Adel Ben Youssef, World Development, vol. 70(C), 59-77, 2015.
 • ü  “The impact of trade facilitation on poverty and inequality in low and middle income countries”, The Journal of International Trade & Economic Development, 24(3), 315–340, 2015.
 • ü  “The impact of recentralization on public services: A quasi-experiment on abolishing elected councils in Vietnam”, with Edmunds Makesky, Cuong Nguyen and Tran Anh, American Political Science Review, vol. 108(1), 144-168, 2014.
 • ü  “The role of crop land during economic development: evidence from rural Vietnam” with Tran Ngoc Anh, European Review of Agricultural Economics, vol. 41(4), 561-582, 2014.
 • ü  “Does parental disability matter to child education? Evidence from Vietnam” with Daniel Mont, World Development, Vol.48, 88-107, 2013.
 • ü   “A method to update poverty maps”, Journal of Development Studies, 48(12), 1844-1863.
 • ü  “Measuring impacts of voluntary health insurance on healthcare utilization in Vietnam”, Health Economics,Vol. 21(8), 946-966, 2011.
 • ü  “Disability and poverty in Vietnam”, with Daniel Mont, World Bank Economic Review,Vol. 25(2), 2011, 323-359, 2011.
 • ü  “Poverty projection using a small area estimation method: Evidence from Vietnam”, Journal of Comparative Economics, Vol. 39(3), 2011, 368-382, 2011

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm