PhD . Nguyen Van Tinh


 • Position: Lecturer
 • Title: PhD
 • Email: tinhnv@vnu.edu.vn
 • Working offices: Faculty of Applied Sciences, Room 408, Building C, HACINCO Student Village, 99-Nguy Nhu Kon Tum Street, Thanh Xuan District, Hanoi

Academic Degrees

 • Kỹ sư: Điều Khiển Tự động, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • Tiến sĩ: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam.

Research Areas

 • Hướng nghiên cứu
 1. Điều khiển phi tuyến
 2. Thiết kế các giao thức điều khiển cho các hệ đa trạm.
 • Các môn học giảng dạy
 1. Nguyên lý điều khiển tự động.
 2. Xử lý tín hiệu số.

Publications

 • Dao, Phuong Nam, Van Tinh Nguyen, and Yen‐Chen Liu. “Finite‐time convergence for bilateral teleoperation systems with disturbance and time‐varying delays.” IET Control Theory & Applications 15.13 (2021): 1736-1748.
 • Nguyen, Tinh-Van, and Yen-Chen Liu. “Advanced Finite-Time Control for Bilateral Teleoperators With Delays and Uncertainties.” IEEE Access 9 (2021): 141951-141960.
 • Nguyen, Tinh, et al. “A Gaussian wavelet network-based robust adaptive tracking controller for a wheeled mobile robot with unknown wheel slips.”  International Journal of Control 92.11 (2019): 2681-2692.

Books

 •  “Multimode Interference Structures for Photonic Signal Processing: Modeling and Design (ISBN 3838361199)”, tác giả, Germany, 2010.

Research Projects

 • Mô hình hóa và thiết kế luật điều khiển cho rô bốt di động có ràng buộc nonholonomic trong điều kiện tồn tại trượt dọc, trượt ngang và các bất định mô hình. 2017-2018.

Tìm kiếm