PhD


Informatics and Computer Engineering

01/09/2022 10:38

MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Tin học và Kỹ thuật máy tính + Tiếng Anh: Informatics and Computer Engineering Mã số ngành đào tạo: Thí điểm Danh hiệu tốt nghiệp: Tiến sĩ Thời gian đào tạo: 3 năm Tên văn bằng sau tốt nghiệp: + Tiếng Việt: Tiến […]