Kiểm định quốc tế


Theo kế hoạch, năm 2023 Nhà trường đăng ký kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn bộ tiêu chuẩn AUNQA version 4 là Cử nhân Kinh doanh quốc tế và Cử nhân Kế toán, Phân tích, Kiểm toán. AUN-QA là mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động ĐBCL tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong khu vực và quốc tế vì lợi ích chung của cộng đồng ASEAN. Hoạt động đánh giá chất lượng cấp chương trình được AUN-QA triển khai từ năm 2007. Đến nay nhiều chương trình đã được đánh giá bởi AUN-QA góp phần đem lại nhiều lợi ích cho các trường đại học là thành viên chính thức và thành viên liên kết của mạng lưới

Theo lộ trình, đến năm 2025 Trường sẽ tiến hành kiểm định các chương trình Hệ thống thông tin quản lý, chương trình Tin học và Kỹ thuật máy tính theo tiêu chuẩn ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). Đây là một tổ chức kiểm định chương trình đào tạo được thành lập từ năm 1932 bởi các hiệp hội ngành nghề của Mỹ, được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định đại học (Council for Higher Education Accreditation – CHEA), Mỹ. ABET thực hiện kiểm định các chương trình giáo dục đại học trong các lĩnh vực Kỹ thuật (Engineering), Công nghệ (Technology), Điện toán (Computing) và Khoa học ứng dụng (Applied Science)

Trường Quốc tế và CPA Việt Nam (Certified Practising Accountant là thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens, Úc) kí Biên bản ghi nhớ năm 2016. Theo đó, CPA Việt Nam và Trường Quốc tế phối hợp tổ chức các hoạt động như toạ đàm học thuật dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; hội thảo hướng nghiệp; các hoạt động hỗ trợ học thuật trên lớp gồm phát triển kĩ năng mềm, định hướng nghề nghiệp, phát triển chuyên môn…Trong khuôn khổ hợp tác, năm 2019, chương trình Kế toán, Phân tích và Kiểm toán đã được kiểm định và công nhận bởi CPA. Theo đó, sinh viên chương trình Kế toán, Phân tích và Kiểm toán sẽ được miễn 6/12 môn học khi theo học lấy chứng chỉ của CPA.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) là tên viết tắt của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc. Đây là một hiệp hội nghề nghiệp lâu đời được thành lập vào năm 1904 và có uy tín lớn trên thế giới. Trường Quốc tế và ACCA đã trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tham gia tổ chức sự kiện…ACCA là một trong những đối tác quan trọng của Trường trong việc tiếp nhận sinh viên đến thực tập, thực tế và tham quan doanh nghiệp, phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, nâng cao kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên, cung cấp các khoá học nâng cao năng lực chuyên môn cho giảng viên. Sinh viên chương trình Cử nhân Kinh doanh (Kế toán) liên kết giữa Trường Quốc tế và Trường Đại học HELP, Malaysia, được miễn 9/14 môn học khi theo học lấy chứng chỉ của ACCA.