Kiểm định


Trong xu thế hội nhập và trước những thách thức lớn của biến đổi xã hội, cũng như sự đòi hỏi của việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học ngày càng trở nên cấp thiết. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Trường Quốc tế luôn đặt vấn đề chất lượng đào tạo lên hàng đầu, để đáp ứng được yêu cầu mà xã hội và các doanh nghiệp đặt ra. Công tác kiểm định và tự kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo là một yêu cầu hết sức cần thiết bởi thực hiện tốt và thường xuyên công tác kiểm định chất lượng sẽ tạo điều kiện cho trường phát triển một cách vững chắc và khẳng định được vị thế của trường trong xã hội, đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học.

 Với mục đích đánh giá chất lượng dạy và học các chương trình đào tạo tại Trường một cách khách quan và tin cậy, Trường Quốc tế đã hướng tới các tổ chức kiểm định uy tín trong và ngoài nước. Các chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng được đăng ký đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo, đồng thời hướng đến đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA, ABET, ACCSB. Các chương trình liên kết quốc tế được các trường đại học đối tác định kỳ đánh giá và kiểm định nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của chương trình.

Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường ngoài mục tiêu góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục, xác định mức độ đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn nhất định, phát hiện các điểm không phù hợp cần cải thiện trong thời gian ngắn, trung, dài hạn và qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường trở thành đơn vị dạy nghề đạt chất lượng cao, thương hiệu và uy tín của Nhà trường được xã hội biết đến và thừa nhận.