Đội ngũ cán bộ


Ban Giám đốc Trung tâm gồm: Hiện tại có 01 Giám đốc trung tâm.  Giám đốc trung tâm là người đại diện pháp lý của trung tâm trong quan hệ với Trường và các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; điều hành mọi hoạt động của trung tâm, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của trung tâm. Giám đốc trung tâm và Phó Giám đốc trung tâm do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, của ĐHQGHN và của Trường.

Nhân sự của Trung tâm bao gồm đội ngũ viên chức và người lao động theo chỉ tiêu nhân lực do Trường Quốc tế giao gồm 01 Trưởng bộ phận Đảm bảo chất lượng và 01 chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo trung tâm, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

 

STTHọ và tênHọc hàm, học vịChức vụEmail
1Nguyễn Thị Phương HoaTiến sĩGiám đốc Trung tâmhoantp@vnu.edu.vn
2Nguyễn Đặng Huy ĐăngThạc sĩTrưởng bộ phận Đảm bảo chất lượng 

dangndh@vnu.edu.vn

 

3

 

Nguyễn Lâm ChiếnThạc sĩChuyên viênchiennl@vnu.edu.vn
4Đoàn Thị TươiCử nhânChuyên viêntuoidt@vnu.edu.vn