Giới thiệu về Trung tâm


Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí, Khoa Quốc tế được thành lập theo quyết định số 420/QĐ-KQT ngày 12/07/2016 của Khoa Quốc tế-ĐHQGHN.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí, Trường Quốc tế được thành lập dựa trên Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 12 năm 2021 về việc thành lập Trường Quốc tế, và Quyết định số 168/QĐ-ĐHQGHN về việc triển khai các hoạt động của Trường Quốc tế kể từ ngày 26/01/2022 của Giám đốc ĐHQGHN.

Tên Trung tâm: Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Phòng 407, Khoa Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.3557 5992 (máy lẻ 38)

Vị trí, chức năng: Trung tâm ĐBCL&KT là đơn vị trực thuộc Trường Quốc tế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về việc tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí, thanh tra giáo dục.