Nhà Khoa học tiêu biểu


TS. Chu Đình Tới

27/04/2022 11:43

TS. Chu Đình Tới bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Y học (Sinh y) năm 2015 tại Đại học Y Bialstock và Viện Hàn Lâm Khoa học Ba Lan dưới sự hướng dẫn của GS người Mỹ nổi tiếng về Y sinh học phân tử Leslie P Kozak. Trước đó, TS. […]

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

27/04/2022 11:36

GS.TSKH bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Toán-Lý tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow năm 1991 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học về Khoa học kỹ thuật tại Viện Hàn lâm khoa học Nga vào năm 1997. Năm 1999, khi mới 36 tuổi, ông được công […]

GS.TSKH Trần Chi

27/04/2022 11:34

GS.TSKH Trần Chi sinh ra và lớn lên tại Thanh Trì – Hà Nội, ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1967, sang Ba Lan năm 1979 làm Tiến Sỹ, rồi Tiến sĩ Khoa Học. Từ năm 1988 – 1998, ông là giảng viên giảng dạy tại Trường Bách Khoa Gdańsk, Ba […]

GS.TSKH Hồ Tú Bảo

27/04/2022 11:11

GS.TSKH Hồ Tú Bảo  bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Tin học Ðại học Paris 6 năm 1987 và Tiến sĩ khoa học về Tin học tại Ðại học Paris 9 vào năm 1998. Năm 1991, ông được phong Phó Giáo sư tại Viện Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và Công […]