Nhà Khoa học tiêu biểu


GS.TS. Nguyễn Đức Khương

31/03/2022 16:28

GS.TS. Nguyễn Đức Khương tốt nghiệp thủ khoa Đại học Thương mại, hoàn thành khóa học thạc sĩ quản trị tài chính và bảo vệ thành công xuất sắc luận án tiến sĩ về Tài chính các thị trường mới nổi tại Đại học Grenoble Alpes, Cộng hòa Pháp, bảo vệ thành công luận án […]