Hội thảo, Hội nghị Khoa học – Khoa Các khoa học ứng dụng


Hội thảo về đào tạo các ngành công nghệ – kỹ thuật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

25/03/2022 16:08

Ngày 19/11/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo về đào tạo các ngành công nghệ – kỹ thuật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và […]

Đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 (đợt 1)

22/03/2022 17:38

Trường Quốc tế xin thông báo kế hoạch đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 (đợt 1) như sau: 1. Đối tượng đăng ký: Tất cả CBGV đang công tác và giảng dạy tại Trường Quốc tế, có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, có năng lực […]

Giảng viên Trường Quốc tế tham dự Hội thảo hợp tác quốc tế giữa các nhà khoa học châu Âu và châu Á

22/03/2022 17:22

Hoạt động khoa học công nghệ của Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong thời gian gần đây có nhiều khởi sắc, chất lượng và vượt trội, có tính lan tỏa cao về nhiều nội dung. Trong ba tháng đầu năm 2022, Trường Quốc tế giữ vị trí thứ 2 […]