Cựu sinh viên Khoa Các Khoa học ứng dụng


Trần Thị Lan Phương

07/04/2022 15:20

Xin chào mọi nguời, Mình là Trần Thị Lan Phương, cựu sinh viên chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại, mình đang học Thạc sĩ tại Trường Đại học Hàn Quốc (Korea University), chuyên ngành Khoa học máy tính. Chương trình học […]