Seminar khoa học về chủ đề “Hướng nghiên cứu và kế hoạch giảng dạy tại VNU-IS” của TS. Nguyễn Đăng Khoa, ngày 28/06/2022


TS. Khoa là giảng viên Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội từ 1/6/2022. Hướng nghiên cứu tập chung vào mô hình hệ thống, điều khiển hệ thống, điều khiển tối ưu, Robotics. Đặc biệt là phát triển các thuật toán và ứng dụng máy máy không người lái (UAV).

Trong báo cáo seminar, TS. Khoa trình bày nội dung liên quan đến hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển và giảng dạy ở VNU-IS. Trong đó, một số kết quả nghiên cứu đã được trình bày như phát triển bộ điều khiển cho robot 3-RRR, Gripper, stewart platform và UAV. Đặc biệt, các sản phẩm đều được ứng dụng trong thực tế. Bên cạnh đó, một số dự án kết hợp robotics, UAV cũng được trình bày với mong muốn kết hợp với các nhà nghiên cứu, các giảng viên trong khoa để xây dựng hệ thống và lab tầm cỡ.

Trong thời gian tới, TS. Khoa mong muốn xây dựng lab “Hệ thống thông minh và IoT” (Intelligent system and IoT) với mong muốn là nơi quy tụ các nhà nghiên cứu, các em sinh viên đam mê nghiên cứu. Từ đó làm cơ sở phát triển các công trình nghiên cứu khoa học (papers) và các ứng dụng áp dụng vào thực tế.

Khoa Các Khoa học ứng dụng