Seminar định kỳ của Trung tâm Y sinh và Sức khỏe cộng đồng vào 14h00, ngày 26/08/2022


NỘI DUNG

  1. Tên bài báo cáo: “Công nghệ Webstern Blot
  2. Người báo cáo: Nguyễn Trường Toàn
  3. Nội dung báo cáo:
  • Giới thiệu về công nghệ Webstern Blot – Khái niệm, cơ chế, quy trình, ứng dụng, thành tựu
  • Giới thiệu về hệ thống máy Webstern Blot

 ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

  1. Đối tượng: Toàn bộ thành viên TTYS&SKCĐ và khách mời
  2. Thời gian: 14h00’, ngày 26/08/2022
  3. Địa điểm: Trực tiếp tại Trung tâm Y sinh và Sức khỏe cộng đồng, tầng 2 thư viện, nhà C, làng sinh viên Hacinco và Trực tuyến qua link google meet (https://meet.google.com/wwc-nhra-pji)