Sơ lược về Khoa


Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế, ĐHQGHN được thành lập dựa trên Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 12 năm 2021 về việc thành lập Trường Quốc tế, và Quyết định số 168/QĐ-ĐHQGHN về việc triển khai các hoạt động của Trường Quốc tế kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN. Tiền thân của Khoa Kinh tế và Quản lý là Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý, được thành lập dựa trên Quy định về tổ chức và hoạt động của Khoa Quốc tế (tiền thân của Trường Quốc tế hiện nay), được ban hành tại Quyết định số 250/QĐ-TCCB ngày 26/4/2004 của Giám đốc ĐHQGHN.

Trong quá trình phát triển của mình, Khoa Kinh tế và Quản lý (trước đây là Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý) luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác được giao, góp phần thực hiện sứ mệnh của Trường Quốc tế là “Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ định hướng theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, khoa học liên ngành và chuyển giao tri thức, góp phần cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học – công nghệ chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước”, góp phần xây dựng và phát huy các giá trị cốt lõi “Chất lượng cao, Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm và Hội nhập quốc tế”.

Khoa Kinh tế và Quản lí là một đơn vị chuyên môn thuộc Trường Quốc tế, thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và các hoạt động chuyên môn khác có liên quan. Trong giai đoạn hiện nay, Khoa Kinh tế và Quản lý là đơn vị chủ trì thực hiện 12 chương trình đào tạo do ĐHQGHN và các Đại học nước ngoài đối tác cấp bằng, gồm có 07 Chương trình đào tạo trình độ đại học và 05 Chương trình đạo tạo Thạc sĩ.

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

  • Phó trưởng Khoa phụ trách: TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Phương Mai
  • Giáo vụ Khoa: Ths. Bùi Thị Phương Lan

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng 208, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO

79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 33)

Link website: https://www.is.vnu.edu.vn/gioithieu/khoa-kinh-te-quan-ly/