Nhà khoa học tiêu biểu


1. TS. Nguyễn Việt Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: cuongnv@isvnu.vn

Hướng nghiên cứu: Kinh tế phát triển, phân tích nghèo và bất bình đẳng, biến đổi khí hậu.

Thành tích khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học

– Tham gia ban biên tập các tạp chí Journal of Nusantara Studies; Asia-Pacific Journal of Regional Science; PLOS ONE; The Journal of Economics and Development.

– Tham gia phản biện bài viết cho các tạp chí khoa học quốc tế:

European Review of Agricultural Economics, Economic Analysis and Policy, The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, Journal of Economic Behavior & Organization, Feminist Economics, Economic Modeling, BMJ Global Health, Journal of Health Economics, World Development, Oxford Development Studies, International Migration, Journal of Development Studies, Applied Economics, Contemporary Economic Policy

– Thành tích khác

Giải thưởng Luận văn thạc sỹ xuất sắc nhất khóa 2000-2002 tại ĐH Wageningen, Hà Lan. Đề tài luận văn “Tăng trưởng có thuận lợi cho người nghèo ở Việt Nam hay không? Giai đoạn 1993-1998”

Giải nhì Huy chương phát triển năm 2007 của Mạng lưới phát triển toàn cầu cho bài nghiên cứu “Tín dụng vi mô có lợi ích cho người nghèo hay không? Bằng chứng từ Việt Nam”.

Giải thưởng bài trình bày hay nhất tại Hội thảo Hiệp hội Kinh tế chính trị Mỹ 2014 cho bài viết “Tác động của việc tập trung hóa ở Việt Nam” cùng Edmunds Makesky và Trần Ngọc Anh.

Bài viết “Tác động của xúc tiến thương mại lên nghèo đói và bất bình đẳng ở các nước thu nhập thấp và trung bình” được giải thưởng bài viết hay nhất năm 2015 của Tạp chí The Journal of International Trade & Economic Development.

Đề tài nghiên cứu tiêu biểu

 1. Thành viên đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến thị trường lao động và an sinh xã hội của Việt Nam, định hướng chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển thị trường lao động đến năm 2030.”, 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 2. Chủ nhiệm đề tài “Tác động của thời tiết cực đoan, chất lượng quản trị và hành chính công lên di cư: Bằng chứng tại Việt Nam”, 2021, ĐH Kinh tế quốc dân.

Giáo trình, sách và chương sách: 7

 1. “Chapters 7 and 10: Transporting people and goods”, with Mohamed Arouri, Adel Ben Youssef, Caroline Jehu-Appiah, in One Billion People One Billion Opportunities Building Human Capital in Africa, edited by Agnes Soucat and Mthuli Ncube, Communications Development Incorporated, Washington, D.C.
 2. “Chapter 4: Poverty, Inequality and Trade Facilitation in Low and Middle Income Countries”, in Impacts of trade facilitation measures on poverty and inclusive growth: Case studies from Asia, edited by Edited by Ravi Ratnayake, Rajan Sudesh Ratna, Martina Francesca Ferracane and Yann Duval, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, the United Nations.
 3. “The Impacts of International Remittances on Income, Work Efforts, Poverty and Inequality: New Evidence for Vietnam”, with Marrit Van den Berg and Robert Lensink, a chapter in book “Banking the World: Empirical Foundations of Financial Inclusion” edited Robert J. Cull, Asli Demirguc-Kunt and Jonathan Morduch, the World Bank and MIT Press.
 4. “Child labour and services FDI: evidence from Vietnam” with Marcelo Olarreaga and Mario Piacentini, Chapter XIII in book ‘Services, Trade And Development’ edited by Mina Mashayekhi, Marcelo Olarreaga, Guido Porto, published by United Nations Conference on Trade And Development.
 5. “Migration in Vietnam: New Evidence from Recent Surveys”, with Ian Coxhead and Linh Vu, chapter in Rural-Urban Migration in Vietnam, edited by Xin Meng and Yuk Chu Liu, Springer.

Bài báo khoa học quốc tế tiêu biểu: 85

 1. “Last corrupt deed before retirement? Evidence from a lower middle-income country”, Journal of Development Economics, Vol. 151, 102673.
 2. “Can money buy friends? Evidence from a natural experiment”, European Economic Review, Vol. 136, 103747.
 3. “Gender inequality during the COVID-19 pandemic: Income, expenditure, savings, and job loss” with Hai-Anh Dang, World Development. Vol. 140(C).
 4.  “The Effect of Inequality in Stakes on Sharing Behavior: Evidence from an Experimental Study”, Economics Letters, 184, 2019.
 5. The long-term impact of war on disability: Evidence from Vietnam”, with Nora Groce, Sophie Mitra, Daniel Mont, Michael Palmer, Journal of Peace Research, 56(6), pages 860-875.
 6. “Old-age pensions in a lower middle-income country: economic or psychological effects?”, Economic Development and Cultural Change, DOI: 10.1086/704250.
 7. “Do survey spot-check and threat improve data quality? Evidence from a field experiment”, with Phung Duc Tung and Nga Nguyen, Journal of Development Studies, vol. 55 (10), 2254-2272.
 8. “The long-term effects of mistimed pregnancy on children’s education and employment”, Journal of Population Economics, vol. 31(3), 937-968.
 9. “Inequality and happiness: Evidence from Vietnam”, with Tuyen Tran and Huong Vu, Journal of Happiness Studies, vol. 19(3), 781-799.
 10. “The effect of urbanization on poverty reduction: Evidence from Vietnam”, with Mohamed Arouri and Adel Ben Youssef, Economic Modelling, vol. 60(C), 253-270.
 11. “The effect of having children on women’s marital status: Evidence from Vietnam” with Anh Tran, Journal of Development Studies, vol. 53(12), 2102-2117.
 12.  “Vietnam’s evolving poverty index map: Patterns and implications for policy”, with Peter Lanjouw and Marleen Marra, Social Indicators Research, vol. 133(1), 93-118, 2017.
 13.  “Does parental migration really benefit left-behind children? Comparative evidence from Ethiopia, India, Peru and Vietnam”, Social Science and Medicine, vol. 153, 230–239, 2016.
 14.  “Natural disasters, household welfare and resilience: Evidence from rural Vietnam”, with Mohamed Arouri and Adel Ben Youssef, World Development, vol. 70(C), 59-77, 2015.
 15. “The impact of trade facilitation on poverty and inequality in low and middle income countries”, The Journal of International Trade & Economic Development, 24(3), 315–340, 2015.
 16.  “The impact of recentralization on public services: A quasi-experiment on abolishing elected councils in Vietnam”, with Edmunds Makesky, Cuong Nguyen and Tran Anh, American Political Science Review, vol. 108(1), 144-168, 2014.
 17.  “The impact of natural disasters on household income, expenditure, poverty and inequality: Evidence from Vietnam”, with Anh Tuan Bui, Mardi Dungey, Thu Phuong Pham, Applied Economics, vol. 46(15), 1751-1766, 2014.
 18. “The role of crop land during economic development: evidence from rural Vietnam” with Tran Ngoc Anh, European Review of Agricultural Economics, vol. 41(4), 561-582, 2014.
 19. “Does parental disability matter to child education? Evidence from Vietnam” with Daniel Mont, World Development, Vol.48, 88-107, 2013.
 20.  “A method to update poverty maps”, Journal of Development Studies, 48(12), 1844-1863.
 21. “Measuring impacts of voluntary health insurance on healthcare utilization in Vietnam”, Health Economics, Vol. 21(8), 946-966, 2011.
 22. “Program impact evaluation using a matching method with panel data”, Statistics in Medicine, Vol. 31(6), 2012, 577–588.
 23.  “Disability and poverty in Vietnam”, with Daniel Mont, World Bank Economic Review, Vol. 25(2), 2011, 323-359, 2011.
 24. “Poverty projection using a small area estimation method: Evidence from Vietnam”, Journal of Comparative Economics, Vol. 39(3), 2011, 368-382, 2011

2. TS. Nghiêm Xuân Hòa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: hoanx@vnu.edu.vn

Hướng nghiên cứu: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc tế, Tài chính quốc tế, Kinh tế năng lượng, Kinh tế môi trường, Mục tiêu phát triển bền vững

Thành tích khoa học

– Đạt 14 công bố quốc tế, trong đó 5 bài báo Q1

https://scholar.google.com/citations?user=TRgNB6MAAAAJ&hl=vi


3. TS. Lê Thị Thu Hường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: lehuong@vnu.edu.vn

Hướng nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp, Biến đổi khí hậu, Thanh khoản cổ phiếu, ịnh giá tài sản

Thành tích khoa học

– Đạt 8 công bố quốc tế, trong đó 4 bài báo Q1

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FAFR2C0AAAAJ&scilu=&scisig=ACseELIAAAAAZIrG0YxZIxMOpTNAsi9qJBsDtI0&gmla=AHoSzlUxTH1iMAp6F7Za4WOjypRbfV1KwytwxNETggZCHFYHyQQRgM43nh8_S_W-PF2P1f97rmqkGU8cFZISEBYOJBym5QqUicxEAdU&sciund=17956680674432448013


4. TS. Bùi Mỹ Trinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: trinhbm@vnu.edu.vn

Hướng nghiên cứu: Quản trị Marketing, Quản trị Công nghệ thông tin, Quản trị Du lịch và Khách sạn

Thành tích khoa học

– Đạt 32 công bố quốc tế, trong đó 2 bài báo Q1

https://www.researchgate.net/profile/Trinh_Bui11

https://scholar.google.com/citations?user=mXYlekUAAAAJ


5. TS. Hồ Nguyên Như Ý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: hngny@vnu.edu.vn

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật công nghiệp và Quản lý

Thành tích khoa học

https://www.researchgate.net/profile/Nhu-Y-Ho

https://scholar.google.com.vn/citations?user=LsiurWwAAAAJ&hl=vi


6. ThS. Lê Văn Đạo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: daolv@vnuis.edu.vn

Hướng nghiên cứu: Kinh tế lượng ứng dụng, Chính sách công, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển

Thành tích khoa học

– Đạt 9 công bố quốc tế, trong đó 7 bài báo Q1

https://scholar.google.com/citations?user=uT3K01cAAAAJ&hl=en


7. TS. Nguyễn Thị Phương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: phuongkhoaqt@vnu.edu.vn

Hướng nghiên cứu: Kế toán, Kiểm toán

Thành tích khoa học

– Đạt 5 công bố quốc tế, trong đó 2 bài báo Q1


8. TS. Đào Công Tuấn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: daotuan.vnu@gmail.com

Hướng nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực quốc tế, Quản lý và lãnh đạo giáo dục cao cấp

Thành tích khoa học

– Đạt 7 công bố quốc tế

https://scholar.google.com/citations?user=SuGiSWsAAAAJ&hl=zh-TW