Giảng viên


1. Giảng viên cơ hữu 

 • Hiện nay, Khoa Kinh tế Quản lí có đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm Đội ngũ giảng viên và chuyên viên của Khoa gồm 23 giảng viên cơ hữu, 04 giáo viên kiêm nghiệm (gồm cả ban lãnh đạo Khoa), và 01 chuyên viên giáo vụ. Phần lớn đội ngũ giáo viên đều học tập và nghiên cứu ở các nước phát triển, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy cũng như các hoạt động NCKH. Đặc biệt, Khoa có hai nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, có rất nhiều công trình NCKH được ghi nhận có tầm cỡ quốc tế, có nhiều đóng góp lớn trong lĩnh vực NCKH hiện nay.
 • Đội ngũ giảng viên của Khoa ngày càng trưởng thành về chuyên môn nghiệp vụ. Tính đến nay, Khoa có 03 giảng viên là Phó giáo sư; 17/28 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 08 thạc sĩ, trong đó có 03 người đang làm NCS.
TT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Thư điện tử
2 Nguyễn Thị Kim Oanh Tiến sĩ Phó trưởng Khoa phụ trách nguyenthikimoanh@vnu.edu.vn
4 Nguyễn Phương Mai Tiến sĩ Phó trưởng Khoa mainp@isvnu.vn
5 Chu Văn Hùng Thạc sĩ Tổ trưởng chuyên môn hungcv@isvnu.vn
6 Phạm Hương Trang Thạc sĩ – NCS Tổ trưởng chuyên môn trangph@isvnu.vn
3 Đỗ Phương Huyền Tiến sĩ Giảng viên huyendp@isvnu.vn
7 Vũ Xuân Đoàn PGS.TS Giảng viên Doanvx@isvnu.vn
8 Chu Huy Anh Thạc sĩ Giảng viên anhhc@isvnu.vn
9 Nguyễn Phú Hưng Tiến sĩ Giảng viên hungnp@isvnu.vn
10 Nguyễn Thị Hồng Hanh Tiến sĩ Giảng viên hanhnth@isvnu.vn
11 Nguyễn Thị Minh Huyền Thạc sĩ-NCS Giảng viên huyenntm@isvnu.vn
12 Đoàn Thu Trang Tiến sĩ Giảng viên trangdt@isvnu.vn
13 Trần Thị Thủy Anh Thạc sĩ Giảng viên anhttt@isnvu.vn
14 Bùi Mỹ Trinh Tiến sĩ Giảng viên trinhbm@isvnu.vn
15 Lê Thị Mai Tiến sĩ Giảng viên mailt@isvnu.vn
16 Hồ Nguyên Như Ý Tiến sĩ Giảng viên yhonguyen@isvnu.vn
17 Lê Hương Linh Tiến sĩ Giảng viên linhlh@isvnu.vn
18 Trần Công Thành Tiến sĩ Giảng viên thanhtc@isvnu.vn
19 Trần Quang Tuyến Tiến sĩ Giảng viên tuyentranquang@isvnu.vn
20 Nguyễn Việt Cường Tiến sĩ Giảng viên cuongnv@isvnu.vn
21 Nguyễn Khánh Linh Thạc sĩ Giảng viên linhnk@isvnu.vn 
22 Nguyễn Viết Thành Tiến sĩ Giảng viên thanhmpa@gmail.com
23 Lê Thị Thu Hường Tiến sĩ Giảng viên huongltt@isvnu.vn 
24 Bùi Thị Phương Lan Thạc sĩ Giáo vụ lanbp@isvnu.vn
25 Nguyễn Trung Hiển Tiến sĩ Trưởng phòng CTHSSV hiennt@isnvu.vn
26 Mai Anh Tiến sĩ Trưởng phòng Đào tạo anhmd@isvnu.vn
27 Nguyễn Văn Định PGS.TS Phó Hiệu trưởng dinhnv@isvnu.vn
28 Ngô Trí Trung Thạc sĩ Phó phòng CTHSSV ngotritrung@isvnu.vn

2. Các chuyên gia cộng tác với Khoa 

Khoa Kinh tế Quản lí có đội ngũ chuyên gia đến từ các các trường đại học lớn trong và ngoài nước, trong số đó có các giảng viên nước ngoài sang thỉnh giảng từ các trường đại học uy tín trên thế giới và từ Chương trình thu hút học giả đang được ĐHQGHN thực hiện.  

STT Họ tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác Ghi chú
 1.  
Richard Lionel Pearl ABD KEUKA  
 1.  
Hoang D.Quan Thạc sĩ A.I Capital Group  
 1.  
Takuya Kaneko Assoc.Prof.Dr International Christian University  
 1.  
Unang Mulkhan Tiến sĩ Lampung University, Indonesia  
 1.  
Hans-Jorg Von Metteinhem Tiến sĩ IPAG Business School  
 1.  
Peter James Coary Thạc sĩ  Trường Đoàn Thị Điểm  
 1.  
Aleksandra Skibinska Tiến sĩ Đại học Wollongong, Sydney, Australia  
 1.  
Rajnish Sharma Thạc sĩ Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị  
 1.  
Trịnh Anh Huy Tiến sĩ Công ty CP thiết bị bưu điện  
 1.  
Nguyễn Thị Hải An Thạc sĩ Ngân hàng Nhà nước  

 

3. Giảng viên thỉnh giảng

Khoa Kinh tế Quản lí đội ngũ đông đảo các giảng viên thỉnh giảng thường xuyên là các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực đến từ các các trường đại học lớn trong và ngoài nước.

STT Họ tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác Ghi chú
1 Cao Xuân Phong Thạc sĩ Bộ Tư pháp  
2 Diêm Thị Thanh Hải Tiến sĩ Đại học Phenika  
3 Đinh Công Hoàng Tiến sĩ  Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm KHXHViệt Nam (VASS)  
4 Hà Công Anh Bảo Tiến sĩ Đại học Ngoại Thương  
5 Lê Quang Dũng Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân   
6 Lê Văn Liên Tiến sĩ Học viện tài chính  
7 Lý Đại Hùng Tiến sĩ Viện Kinh tế Việt Nam  
8 Nguyễn Anh Thư Tiến sĩ ĐHKHXHNV  
9 Nguyễn Đức Nam Thạc sĩ Research and Life Psychology Corporation (SHARE)  
10 Nguyễn Thị Anh Thơ Thạc sĩ Đại học Luật Hà Nội  
11 Nguyễn Thị Diệu Thu Tiến sĩ ĐH Công nghệ Giao thông vận tải  
12 Nguyễn Thị Phương Dung Tiến sĩ Đại học Bách khoa  
13 Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Học viện tài chính  
14 Đào Thị Tuyết Nhung Tiến sĩ Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN  
15 Nguyễn Tiến Dũng Tiến sĩ Đại học Bách khoa  
16 Phạm Thị Mỹ Hạnh Tiến sĩ Đại học Ngoại Thương  
17 Phạm Xuân Trường Thạc sĩ Trần Minh Thu  
18 Phan Quốc Nguyên Tiến sĩ Khoa Luật – ĐHQGHN  
19 Phan Thị Thanh Thủy Tiến sĩ Khoa Luật – ĐHQGHN  
20 Trần Tất Thành Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân   
21 Trịnh Thị Thu Hằng Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN  
22 Nguyễn Minh Trang Thạc sĩ Học viện Ngoại Giao  
23 Nguyễn Thị Kim Anh PGS.TS Đại học Kinh tế – ĐHQG  
24 Nguyễn Nam Trung Thạc sĩ Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam  
25 Ngô Tự Lập Tiến sĩ Viện Quốc tế Pháp ngữ  
26 Phạm Đức Hiếu PGS.TS Đại học Thương mại  
27 Đỗ Thị Bình Tiến sĩ Đại học Thương mại  
28 Trần Minh thu Tiến sĩ Trần Minh thu  
29 Nguyễn Thị Thanh Lam Thạc sĩ Học viện Ngoại Giao  
30 Nguyễn Mạnh Hà Thạc sĩ Công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH (TH Group)