Đào tạo – Khoa Ngôn ngữ ứng dụng


Biểu mẫu và các văn bản pháp quy

28/03/2022 15:20

Để giúp các em sinh viên dễ dàng tra cứu các quy định về đào tạo tiếng Anh dự bị, các học phần tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh học thuật cho các chương trình đào tạo của Khoa, và chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng đính kèm các […]

Timetable GE intake 3 2021-2022

28/03/2022 12:20

Để giúp các thày cô và các em sinh viên dễ dàng tra cứu lịch trình giảng dạy và học tập của Chương trình tiếng Anh dự bị, intake 3 năm học 2021-2022, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng thông báo Thời khóa biểu chính thức như bảng dưới đây: GENERAL ENGLISH – TIMETABLE (THỜI KHOÁ […]

TKB CT UEL HK2 2021-2022

28/03/2022 12:01

Để giúp các thày cô và các em sinh viên dễ dàng tra cứu lịch trình giảng dạy và học tập của các học phần tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh học thuật cho các chương trình đào tạo UEL học kỳ 2, năm học 2021-2022, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng thông báo Thời khóa […]

TKB CT TADB intake 2 2021-2022

28/03/2022 11:59

Để giúp các thày cô và các em sinh viên dễ dàng tra cứu lịch trình giảng dạy và học tập của Chương trình tiếng Anh dự bị, intake 2 năm học 2021-2022, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng thông báo Thời khóa biểu chính thức như bảng dưới đây: GENERAL ENGLISH – TIMETABLE (THỜI KHOÁ […]

TKB CT Keuka Intake thang 12-2021

28/03/2022 11:55

Để giúp các thày cô và các em sinh viên dễ dàng tra cứu lịch trình giảng dạy và học tập của các học phần tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh học thuật cho các chương trình đào tạo KEUKA học kỳ 2, năm học 2021-2022, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng thông báo Thời khóa […]