Sách giáo trình


[1]. PGS.TS. Vũ Ngọc Tú (Đồng tác giả). Tiếng Việt cơ sở. Nhà xuất bản ĐHGHN, 1996.

[2]. PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh. Đặc điểm cú pháp-ngữ nghĩa của động từ quan hệ tiếng Anh (trong sự liên hệ với tiếng Việt. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Việt Nam, 2012.

[3]. PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh. Fundamentals of Practical English Grammar. Nhà xuất bản Giáo dục, 2013.

[4]. PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh. Phép so sánh tu từ ngang bằng tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt). Nhà xuất bản Giáo dục, 2014.

[5]. PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh. 523 thành ngữ so sánh ngang bằng AnhViệt. Nhà xuất bản Giáo dục, 2014.

[6]. TS. Nguyễn Việt Hùng (Đồng tác giả). Cẩm nang quản lý cảm xúc và thời gian khi chăm sóc bệnh nhân ung thư (Dành cho người nhà bệnh nhân ung thư). NXB ĐHQGHN, 2020.

[7]. TS. Nguyễn Việt Hùng (Đồng tác giả). Cách ứng phó với cảm xúc âm tính của người nhà bệnh nhân ung thư: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB ĐHQGHN, 2020.

[8]. TS. Nguyễn Việt Hùng (Chủ biên). Bài tập luyện thi THPT môn tiếng Anh. NXB ĐHQGHN, 2021.

[9]. TS. Nguyễn Việt Hùng (Chủ biên). Các chuyên đề luyện thi THPT môn tiếng Anh. NXB ĐHQGHN, 2021.