Đề tài, dự án


Một số đề tài, dự án giảng viên Khoa Ngôn ngữ ứng dụng đã thực hiện:

 

Năm

Giảng viên phụ trách

Đề tài, dự án nghiên cứu

2000

Phạm Thị Thủy (thành viên)

Bàn về tính thực tiễn của Giáo trình: Tiếng Anh cho sinh viên Du lịch trường ĐH KHXH&NV (Đề tài khoa học cấp trường, 1/2000 – 12/2000)

2006

Phạm Thị Thủy (thành viên)

Thực trạng đào tạo ngoại ngữ không chuyên các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Đề xuất giải pháp và chương trình chi tiết (Đề tài khoa học cấp Đại học quốc gia, 6/2005 -6/2006)

2007

Phạm Thị Thủy (chủ trì)

Kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên nhóm ngành I, M, N ở trường ĐH KHXH&NV: thực trạng và giải pháp (Đề tài khoa học cấp trường, 1/2007 – 12/2007)

2013

Nguyễn Việt Hùng (thành viên)

Đánh giá các chương trình bồi dưỡng thuộc ĐA NNQG 2020 dành cho giáo viên tiểu học và THCS sau 2 năm thực hiện (Dự án nghiên cứu thuộc ĐA NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT)

2015

Nguyễn Thị Tố Hoa (chủ trì)

Nguyễn Thị Hồng,

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Đánh giá chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế từ góc độ của sinh viên (đề tài NCKH cấp Khoa, 2014 – 2015)

 

2015

Đỗ Thị Hồng Liên (chủ trì)

Nguyễn Thị Nhân Hòa,

Nguyễn Thị Lan Anh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học và ngành học của sinh viên Khoa Quốc tế (đề tài NCKH cấp Khoa, 2014 – 2015)

2016

Nguyễn Thị Thu Huyền (chủ trì) Dương Thị Thiên Hà

Lê Hoài Thu

Thái độ của sinh viên năm thứ nhất – KQT – ĐHQGHN đối với việc đạo văn trên mạng (đề tài NCKH cấp Khoa, 2015-2016)

2016

Dương Thị Thu Huyền (chủ trì)

Đỗ Thanh Vân 

Xây dựng chương trình hoạt động ngoại khóa cho sinh viên dự bị tiếng Anh – Khoa Quốc tế – ĐHQGHN (đề tài NCKH cấp Khoa, 2015-2016)

2017

Nguyễn Việt Hùng ( thư ký)

Báo cáo giáo dục ngoại ngữ thường niên 2016 (Dự án nghiên cứu thuộc ĐA NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT)

2017

Nguyễn Việt Hùng (thành viên)

Xây dựng Đề án tổng thể về các trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ (Dự án nghiên cứu thuộc ĐA NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT)

2017

Nguyễn Việt Hùng (thành viên)

Xây dựng mô hình cộng đồng học tập ngoại ngữ cho sinh viên các trường CĐ, ĐH (Dự án nghiên cứu thuộc ĐA NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT)

2018

Nguyễn Việt Hùng (thành viên)

Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc (Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước thuộc Chương trình nghiên cứu Tây Bắc )

2018

Đỗ Thị Hồng Liên (chủ trì)

Phạm Thị Tuyết Mai

Trần Thị Lan Hương

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chương trình NNBS tại Khoa Quốc tế (đề tài NCKH cấp Khoa, 2016-2017)

2018

Phạm Thị Thủy (thư ký)

Nghiên cứu mô hình đánh giá dịch thuật Anh-Việt (đề tài NCKH cấp Đại học Quốc gia HN (2015-2018)

2019

Nguyễn Việt Hùng (thành viên)

“Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh cho giáo viên và học sinh Tỉnh Lạng Sơn và Thanh Hóa” (Dự án hợp tác với địa phương của Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQGHN).

2019

Nguyễn Việt Hùng (thành viên)

Cách ứng phó với cảm xúc âm tính của người nhà bệnh nhân ung thư (Đề tài nghiên cứu thuộc Quỹ KHCN Quốc gia NAFOSTED)

2019

Nguyễn Việt Hùng (thành viên)

Chiến lược đối phó với nạn xâm hại tình dục ở trẻ vị thành niên ở Việt Nam (Đề tài nghiên cứu thuộc Quỹ KHCN Quốc gia NAFOSTED)

2020

Nguyễn Việt Hùng (chủ trì)

Hoàn thiện triển khai giảng dạy trực tuyến tại Khoa Quốc tế: Trường hợp vận dụng Office 365 (Đề tài NCKH cấp trường)

2021

Nguyễn Việt Hùng (thành viên)

Một case study cho đào tạo ngoại ngữ tại Khoa Quốc tế – ĐHQGHN (Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN)

2021

Phạm Thị Thủy (chủ trì)

Một số giải pháp tăng cường sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thực tế của sinh viên tại Khoa Quốc tế – ĐHQGHN