Cơ cấu tổ chức


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

NHÂN SỰ TẠI KHOA

1. Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Việt Hùng

Các Phó trưởng khoa:

+ ThS. NCS. Đỗ Thị Hồng Liên

+ TS. Nguyễn Thị Tố Hoa

2. Cán bộ, giảng viên

Hiện nay, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng có 22 cán bộ giảng viên là viên chức của Trường Quốc tế và 63 giảng viên hợp đồng. Trong số 22 giảng viên là viên chức có 01 PGS, 03 TS, 03 NCS (đang chuẩn bị bảo vệ luận án TS) và 15 thạc sĩ với chuyên ngành Ngôn ngữ học, là các chuyên ngành gần, có liên quan tới nội dung của trên 70% tổng số học phần thuộc khối kiến thức lĩnh vực, khối ngành và ngành của Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh – CNTT).

2.1. Giảng viên là viên chức của Trường

STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức vụ Điện thoại Email 
1 Nguyễn Việt Hùng TS. Trưởng khoa 0904810638

hungnv@isvnu.vn

viethungvnu@vnu.edu.vn

2 Nguyễn Thị Tố Hoa TS. Phó Trưởng khoa 0914257634 hoantt@isvnu.vn
3 Đỗ Thị Hồng Liên ThS, NCS. Phó Trưởng khoa 0962810530 liendth@isvnu.vn 
4 Mai Thị Minh Hường ThS Chuyên viên 0906295505 huongmtm@isvnu.vn
5 Dương Thị Thiên Hà ThS Giảng viên 0948763457 hadtt@isvnu.vn thienha2207@gmail.com
6 Dương Thị Thu Huyền ThS, NCS Giảng viên 0984724130 huyendtt@isvnu.vn
7 Nguyễn Thị Thu Huyền ThS, NCS Giảng viên 0774798448 ntthuyen@isvnu.vn
8 Phạm Thị Thuỷ TS, GVC Giảng viên  0912681269 thuypt@isvnu.vn
9 Hoàng Tuyết Minh PGS. TS, GVCC Giảng viên  0915090670 tuyetminh@vnu.edu.vn
10 Trần Thị Lan Hương ThS Giảng viên 0988268545 huongttl@isvnu.vn
11 Phạm Thị Tuyết Mai ThS Giảng viên 0985097524 maiptt@isvnu.vn
12 Ngô Dung Nga ThS Giảng viên 0904884375 ngand@isvnu.vn
13 Đặng Hồng Ngân ThS Giảng viên 0916196556 ngandh@isvnu.vn
14 Lê Hoài Thu ThS Giảng viên 0936782794 thulh@isvnu.vn
15 Nguyễn Trí Trung ThS Giảng viên 0912498730 trungnt@isvnu.vn
16 Đỗ Thanh Vân ThS Giảng viên 0987987927 vandt@isvnu.vn
17 Đặng Thị Quỳnh Trang ThS Giảng viên 0961262393 trangdq@isvnu.vn
18 Lại Thanh Vân ThS Giảng viên 0367905202 vanlt@isvnu.vn
19 Bùi Hoài Hương ThS Giảng viên 0392297225 huongbh@isvnu.vn
20 Lê Việt Hoàng ThS Giảng viên 0965920202 hoanglv@isvnu.vn
21 Nguyễn Khánh Linh ThS Giảng viên 0782378798 linhnk@isvnu.vn 
22 Vũ Thị Thanh ThS Giảng viên 0982857525 thanhvt@isvnu.vn

 

 

2.2. Giảng viên hợp đồng

TT Họ tên Chức danh khoa học Điện thoại Email Chế độ hợp đồng
1 Tô Vân Hòa ThS 0904633996 hoatv@utt.edu.vn Hợp đồng dài hạn
2 Nguyễn Thùy Linh ThS 0973348927 reinguyen.kum90@gmail.com Hợp đồng dài hạn
3 Trần Thị Thu Hằng ThS 0983356188 tranthuhang.2210@gmail.com Hợp đồng dài hạn
4 Vũ Thị Thanh Thúy ThS 0904 678 260 sunnyvuthuy@gmail.com Hợp đồng dài hạn
5 Vũ Thị Thanh   ThS 0982 85 75 25 vuhathanh.3110@gmail.com Hợp đồng dài hạn
6 Nguyễn Thị Hồng Nhung ThS 0969858911 hongnhung.nguyen1109@gmail.com Hợp đồng dài hạn
7 Hoàng Thị Thu Hồng ThS 0972329932 hoangthithuhong22394@gmail.com Hợp đồng dài hạn
8 Nhữ Thanh Huyền ThS 0373592595 nhu.ssht@gmail.com Hợp đồng dài hạn
9 Đỗ Thị Hồng Nhung ThS 0825253565 hongnhung@vnuis.edu.vn Hợp đồng dài hạn
10 Dương Ngọc Hải ThS 0768238565 duongngochai.ulis@gmail.com Hợp đồng dài hạn
11 Hoàng Thị Diệu Linh ThS 0386909666 Hoangthidieulinh210192@gmail.com Hợp đồng dài hạn
12 Cao Thảo Phương ThS 0337353838 ctphuong.ulis@gmail.com Hợp đồng dài hạn
13 Lộc Thị Thanh Hòa ThS 0985545698 thanhhoa.13e8.ulis@gmail.com Hợp đồng dài hạn
14 Trương Minh Châu ThS 0986268382 chautruong.tieu13169@gmail.com Hợp đồng dài hạn
15 Nguyễn Thị Hoàng Mai ThS 0912620226 nguyen.hoang.mai.0914@gmail.com Hợp đồng dài hạn
17 Nguyễn Thị Nhân Hòa TS. 0836439978  nguyenthinhanhoa@gmail.com Hợp đồng dài hạn
18 Nguyễn Thuỳ Dương ThS 0705424266 nt.duong1810@gmail.com  Hợp đồng ngắn hạn
19 Hoàng Thu Hằng ThS 0912532064 hanght@hanu.edu.vn Hợp đồng ngắn hạn
20 Hoàng Hải Anh ThS 0986151582 haianhulis2004@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
21 Lại Hồng Hà ThS 0913283367 laihonghasuphamhn@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
22 Phạm Đức Diễn ThS 0936 333 886  phamducdien76@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
23 Nguyễn Thanh Nhàn ThS 0979217688 ntnhan87@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
24 Nguyễn Hữu Hoàng ThS 0972252155 huuhoang309@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
25 Nguyễn Thị Thúy Huệ ThS 0987805985 nguyenthuyhue.9285@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
26 Lã Nguyễn Bình Minh ThS 0989291377 dawny99@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
27 Mai Thị Hồng Vân ThS 0325877785 vanmth15@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
28 Nguyễn Thị Hương Lan ThS 0912563638 bihuonglan@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
29 Lê Hoàng Dương ThS 0947766493 lebahoangduong@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
30 Thân Hoài Sơn ThS 0835914311
hoaison1990@gmail.com
Hợp đồng ngắn hạn
31 Nguyễn Phương Loan ThS 0986098099 phuongloan0401.ajc@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
32 Nguyễn Thị Lê Nguyên ThS 0986289285 nguyenlenguyen162@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
33 Vương Thị Hải Yến TS. 0941286886 vuongthihaiyen.nn@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
34 Lê Thị Yến ThS 0904687937 mercury.hulis@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
35 Phạm Thị Tuấn ThS 0983847704 tuanpham0303@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
36 Hoàng Thị Hồng Hạnh ThS ‘0912 990 198 hoangthihonghanh94@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
37 Nguyễn Thị Hương TS. 0919520468 Perfume5583@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
38 Trần Thị Dung ThS 0977901206 dungtt.haui@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
40 Lưu Ngọc Nam ThS 0983985252 luungocnam.87@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
41 Nguyễn Thị Quế Linh ThS 816669797 uwc2014@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
42 Dương Thị Kim Dung ThS 0385655199 duongkimdungulis@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
44 Phạm Khánh Duyên ThS 0978008519 khanhduyenulis@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
45 Nguyễn Ngọc Ngà TS. 0942370970 ngann@hvnh.edu.vn Hợp đồng ngắn hạn
46 Trương Đức Cường  ThS 0969350296 duccuongan46@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
47 Nguyễn Thị Mai Sương ThS 0903200493 suongntm@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
48 Bùi Thị Khánh Huyền ThS 0948514818 khanhhuyen.dnu@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
49 Lê Mai Phương ThS 0869069097 maifuong.le@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
50 Lê Diễm Thùy ThS 0913.553.666 lediemthuyulis@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
51 Laspona Naomi TS. 0935.700.724
naomilaspona@gmail.com
Hợp đồng dài hạn
52 Murray Nicholas Melymick ThS 0969694201  murraymelymick@thinkvn.net  Hợp đồng dài hạn
53 Vivien Anne van Teijlingen ThS (+84) 96 341 1031 viv.v.teijlingen@gmail.com Hợp đồng dài hạn
54 Khalid Mohamed ThS 0866054538 mohak9000@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
55 Mary Ann Rodriguez ThS 09457186021 ann121569@gmail.com Hợp đồng dài hạn
56 Veleshia Vanishri Govender ThS 0344 319 267 veleshia.govender@gmail.com Hợp đồng dài hạn
57 Shane van Staden ThS 0777355623 svstaden13@gmail.com Hợp đồng dài hạn
58 Leonuel Naniong Mas ThS 0854842307 jurislegalenglish@gamil.com Hợp đồng ngắn hạn
59 Thomas Edward Banner ThS 0898398885 thomasbanner89@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
60 Brent Gifford Econg ThS 0866611704 brentgifford84@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
61 Lilibeth Gayrama Cabucos ThS 0373301472 lilibeth.vnu@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
62 Alvir Anthony Mercado Subrado ThS 0348045277 alviranthony@gmail.com Hợp đồng ngắn hạn
63 Natalia Kraevskaia ThS 09 12333231 nkraevskaia@yandex.ru Hợp đồng ngắn hạn

 

2.3. Các chuyên gia cộng tác với Khoa 

Khoa Ngôn ngữ ứng dụng có đội ngũ bao gồm 03 GS, 08 PGS, 18 TS từ các các trường đại học lớn trong và ngoài nước, trong số đó có các giảng viên nước ngoài sang thỉnh giảng từ các trường đại học uy tín trên thế giới như Đại học Deakin, Australia, Đại học Chatham, Mỹ, Đại học Năng lượng Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga, Đại Học Metz, Cộng hòa Pháp, Đại học Help, Malaysia, Đại học Công nghệ Lunghwa, Đài Loan và từ Chương trình thu hút học giả đang được ĐHQGHN thực hiện.  

STT Họ tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác  Chuyên sâu Vị trí
1 Hoàng Văn Vân GS. TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Ngữ pháp chức năng Chuyên gia đầu ngành
2 Lê Hùng Tiến PGS. TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Dịch thuật Chuyên gia đầu ngành
3 Nguyễn Văn Quang GS. TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Giao thoa văn hóa Chuyên gia đầu ngành
4 Nguyễn Hòa GS. TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Phân tích diễn ngôn Chuyên gia đầu ngành
5 Phan Lê Hà GS. TS Hawaii (Manoa – Honolulu Lý thuyết giáo dục ngoại ngữ Chuyên gia đầu ngành
6 Nguyễn Huy Kỷ PGS. TS ĐH Thủ Đô Ngữ âm học tiếng Anh Chuyên gia đầu ngành
7 Nguyễn Ngọc Vũ PGS. TS ĐH Hoa Sen Công nghệ trong dạy học NN Chuyên gia đầu ngành
8 Nguyễn Văn Long PGS. TS ĐH Ngoại ngữ -ĐH Đà Nẵng Công nghệ trong dạy học NN Chuyên gia đầu ngành
9 Nguyễn Thị Mai Hoa TS Education School, University of New South Wales, Sydney, Australia. Phương pháp dạy học tiếng Anh Chuyên gia đầu ngành
10 Đặng Kim Anh TS ĐH Monash, Úc Phương pháp dạy học chuyên ngành bằng tiếng Anh Chuyên gia đầu ngành
11 Nguyễn Văn Trào PGS ĐH Hà Nội Ngôn ngữ đối chiếu Chuyên gia đầu ngành
12 Võ Đại Quang PGS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Ngữ nghĩa học Chuyên gia đầu ngành
13 Lê Văn Canh PGS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Phương pháp dạy học tiếng Anh Chuyên gia đầu ngành
14 Dương Thu Mai TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ Chuyên gia, Giảng thỉnh giảng
15 Nguyễn Thị Nhân Hòa TS Khoa Quốc tế-ĐHQGHN Kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ Chuyên gia, Giảng thỉnh giảng
16 Nguyễn Thụy Phương Lan TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Tiếng Anh chuyên ngành Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng
17 Nguyễn Thu Lệ Hằng TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Xây dựng CT, phát triển học liệu Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng
18 Vũ Hải Hà TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Xây dựng CT, phát triển học liệu Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng
19 Vũ Thị Thanh Nhã TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Xây dựng CT, phát triển học liệu Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng
20 Trần Thanh Nhàn TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Dịch thuật Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng
21 Trần Thị Lan Anh TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Phương pháp dạy học tiếng Anh Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng
22 Nguyễn Thị Minh Tâm TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Ngữ pháp chức năng Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng
23 Nguyễn Ninh Bắc TS ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN Dịch thuật Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng
24 Phạm Thị Phương Thùy PGS ĐH KTQD Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng
25 Nguyễn Thi Huệ Dung TS ĐH Ngoại thương Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế Giảng viên thỉnh giảng
26 Kiều Thu Hương TS ĐH Ngoại giao Tiếng Anh ngoại giao Giảng viên thỉnh giảng
27 Nguyễn Ngọc Ngà TS Học viện Ngân hàng Phương pháp dạy học tiếng Anh Giảng viên thỉnh giảng
28 Hoàng Quốc Thịnh TS Học viện Ngân hàng Phương pháp dạy học tiếng Anh Giảng viên thỉnh giảng
29 Đỗ Hoàng Long TS Ban đối ngoại TW Đảng Tiếng Anh ngoại giao Chuyên gia thực hành, Giảng thỉnh giảng
30 Đỗ Đức Thọ ThS Doanh nghiệp dịch thuật Vedico Biên phiên dịch ứng dụng Chuyên gia doanh nghiệp, Giảng thỉnh giảng từ doanh nghiệp