Giới thiệu chung – Khoa Ngôn ngữ ứng dụng


Tên khoa: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng

Địa chỉ: Phòng 206, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 97 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Vị trí chức năng: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng là một đơn vị chuyên môn thuộc Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và các hoạt động khác có liên quan.

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Việt Hùng

Phó trưởng khoa:

+ ThS. NCS. Đỗ Thị Hồng Liên

+ TS. Nguyễn Thị Tố Hoa

Giáo vụ khoa: Mai Thị Minh Hường

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
1. Lịch sử ra đời và phát triển
Tiền thân của Khoa Ngôn ngữ ứng dụng là Bộ môn Đào tạo dự bị (ĐTDB) được thành lập năm 2008 sau khi Khoa Quốc tế (tiền thân của Trường Quốc tế) ra đời được 6 năm, ngày 24/7/2002, và hoạt động theo Quyết định 603/QĐ-KQT của Chủ nhiệm Khoa Quốc tế về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn của các Bộ môn trực thuộc, ban hành ngày 04 tháng 11 năm 2015. Khoa Ngôn ngữ ứng dụng được chính thức mang tên này theo Quyết định số 68/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/01/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành quy định và tổ chức hoạt động của Trường Quốc tế. Trước đó, ngày 01/12/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 3668/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Trường Quốc tế trực thuộc ĐHQGHN trên cơ sở nâng cấp Khoa Quốc tế

Từ khi thành lập cho tới năm 2021, Bộ môn ĐTDB là bộ môn xương sống quan trọng của Khoa Quốc tế (tiền thân của Trường Quốc tế), Bộ môn thực hiện hiện sứ mệnh đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh cho sinh viên đủ trình độ B2 trước khi học đại học chuyên ngành bằng tiếng Anh; Bộ môn cũng đào tạo các môn tiếng Anh học thuật 1&2 và tiếng Anh chuyên ngành 1&2 cho SV đại học.

Từ tháng 5 năm 2021, Bộ môn ĐTDB được ĐHQGHN phê duyệt Đề án mở ngành Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh – CNTT) cho phép Bộ môn được đào tạo cử nhân tiếng Anh. Đây là tiền đề và bước ngoặt quan trọng về sứ mệnh quyết định Bộ môn ĐTDB có thể được nâng cấp thành Khoa Ngôn ngữ ứng dụng sau khi Khoa Quốc tế được nâng cấp thành Trường Quốc tế trực thuộc ĐHQGHN theo Quyết định số 3668/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/12/2021.

Theo đó, từ ngày 10/01/2022, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng có nhiệm vụ tổ chức đào tạo Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh; các chương trình bằng kép cử nhân Ngôn ngữ Anh, chương trình Đào tạo dự bị đại học (tiếng Anh cơ sở), các môn tiếng Anh học thuật 1&2 và tiếng Anh chuyên ngành 1&2 cho sinh viên đại học. Ngoài ra, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng còn tổ chức nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu chính sách giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu liên ngành ngoại ngữ – giáo dục – văn hóa – chuyên ngành chuyên sâu. Khoa cũng liên kết với các đơn vị đào tạo ngoại ngữ, doanh nghiệp sử dụng nhân lực ngoại ngữ trong và ngoài nước phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ, thực hành thực tập, tạo cơ hội việc làm cho người học.

Khoa Ngôn ngữ ứng dụng luôn thấu hiểu và phụng sự các giá trị cốt lõi của Trường Quốc tế: Chất lượng cao, Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm và Hội nhập quốc tế.

2. Lãnh đạo qua các thời kì
– Năm 2008 – 2012: PGS. TS. Vũ Ngọc Tú, Phó chủ nhiệm Khoa Quốc tế, kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Đào tạo dự bị.
– Năm 2012 – 2016: TS. Nguyễn Thị Nhân Hòa, Chủ nhiệm Bộ môn Đào tạo dự bị.
– Năm 2016 – 2019: TS. Phạm Thị Thủy, Chủ nhiệm Bộ môn Đào tạo dự bị.
– Năm 2019 – 2022: TS. Nguyễn Việt Hùng, Chủ nhiệm Bộ môn Đào tạo dự bị.
– Từ tháng 02/2022: TS. Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Ngôn ngữ ứng dụng