Thông tin thi CC B2


Giới thiệu format đề thi APTIS

19/04/2022 20:52

GIỚI THIỆU FORMAT ĐỀ THI APTIS Bên cạnh các chứng chỉ ngoại ngữ như VSTEP, IELTS, TOEIC, TOEFL, sinh viên Khoa Quốc tế có thể tham gia kỳ thi APTIS của Hội đồng Anh (British Council). Sinh viên đạt chứng chỉ B2 APTIS được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận là đủ điều […]

Giới thiệu format đề thi VSTEP và tiêu chí chấm bài thi B2 VSTEP

19/04/2022 20:45

MẪU ĐỀ THI VSTEP Đề thi tiếng Anh B2 Vstep sẽ đánh giá thí sinh cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết (listening B2 Vstep, B2 Vstep speaking, Reading Vstep B2, writing B2 Vstep). Vstep B2 format có thời gian làm bài và số lượng câu hỏi như sau: Listening Vstep B2: 40 phút, […]