Sơ lược về Phòng


SƠ ĐỒ PHÒNG 

Nhân sự của Phòng gồm:

 • Phó trưởng phòng phụ trách Phòng
 • 01 Phó trưởng phòng
 • 08 chuyên viên

 

1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG

 • Phòng Sau Đại học được thành lập theo Quyết định số 219/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập các đơn vị thuộc Trường Quốc tế (trước năm 2022, bộ phận quản lý đào tạo sau đại học được ghép chung với phòng Đào tạo).
 • Phòng có chức năng tham mưu tư vấn về chiến lược phát triển sau đại học cho Nhà trường và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong toàn trường; quản lý và giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh.

2. LIÊN HỆ

 • Văn phòng: tầng 2 nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: (024)3 672 0999
 • Hotline 1: 0866 540 268 
 • Hotline 2: 0866 587 468 
 • Hotline 3: 0984 08 11 66
 • Hotline 4: 0932 32 32 52
 • Email:

postgraduate@vnui.edu.vn

tuyensinhthacsi@vnuis.edu.vn

tuyensinhtiensi@vnuis.edu.vn