Học phần tiếng Anh chuyên ngành


CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Mã học phần: INS1016
Số tín chỉ: 4
Học phần tiên quyết: chứng chỉ B2 của khung tham chiếu chung châu u hoặc tương đương
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Các học phần tiếng Anh chuyên ngành được giảng dạy trong đa số các chương trình đào tạo cử nhân tại Trường Quốc tế. Mục tiêu của học phần là cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản và vốn từ vựng thuật ngữ về các chủ điểm kinh tế đồng thời rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh để chuẩn bị cho sinh viên tiếp tục học tập hoặc làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và quản lí.

Nội dung học phần tiếng Anh chuyên ngành
Học phần Tiếng Anh chuyên ngành 1 cung cấp cho sinh viên:
– Hệ thống từ vựng và khái niệm cơ bản liên quan đến các chủ đề như thương hiệu, sự đi lại, những biến đổi trong doanh nghiệp, tổ chức doanh nghiệp, quảng cáo, tiền, văn hóa, nhân sự, thị trường quốc tế, đạo đức, kĩ năng lãnh đạo, cạnh tranh…
– Các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết để nâng cao khả năng giao tiếp trong môi trường làm việc
– Kĩ năng thuyết trình về một vấn đề có liên quan đến các chủ đề được học.