Chương trình tiếng Anh dự bị chi tiết


 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH DỰ BỊ

THÔNG TIN CHUNG
Tên tiếng Việt: Chương trình Tiếng Anh dự bị
Tên tiếng Anh: English Preparatory Program
Thời gian đào tạo: 5 cấp độ, 160h/cấp độ
Đơn vị đào tạo: Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
Đối với các thí sinh thi tuyển đầu vào đại học, nếu chưa đủ trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu, được đăng kí học chương trình đào tạo ngoại ngữ bổ sung của Trường Quốc tế để đáp ứng đủ điều kiện ngoại ngữ trước khi vào học chính thức chương trình đào tạo đại học.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình Tiếng Anh dự bị được thiết kế bao gồm 5 cấp độ nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ, các kĩ năng thực hành nghe, nói, đọc, viết để theo học các chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại Trường Quốc tế hoặc để đi du học. Sau khi kết thúc chương trình Tiếng Anh dự bị, sinh viên sẽ nắm vững kiến thức ngôn ngữ cơ bản và chuyên sâu, có khả năng thi đỗ các chứng chỉ ngôn ngữ quốc tế như chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), IELTS, TOFEL, APTIS…

Tùy theo năng lực đầu vào, sinh viên sẽ được xếp học từ cấp độ F đến cấp độ 4.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
– Sinh viên theo học tại Trường Quốc tế chưa có trình độ tiếng Anh B2 theo Khung châu u
– Học sinh, Sinh viên và học viên có nguyện vọng học tiếng Anh
– Yêu cầu trình độ:
Sinh viên của Trường Quốc tế: Học từ đầu, trong thời gian học tiếng Anh, sinh viên học ngay một số một học đại cương thuộc chương trình đại học.
Sinh viên/ học viên ngoài: trình độ A2 trở lên

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

STT Cấp độ Mục tiêu đầu ra (CEFR) Thời lượng/cấp độ
1 Cấp độ F A1 160h
2 Cấp độ 1 A1 160h
3 Cấp độ 2 B1 160h
4 Cấp độ 3 B1+ 160h
5 Cấp độ 4 B2 160h

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tổ chức giảng dạy

Chương trình đào tạo bao gồm 5 cấp độ, sinh viên sẽ được làm bài thi đầu vào để xếp lớp theo đúng trình độ. Mỗi cấp độ có thời lượng 160h, được đào tạo trong 8 tuần, hai cấp độ được tính là một học kì.  Kết thúc mỗi cấp độ, sinh viên phải tham gia bài thi hết cấp độ, nếu đạt sinh viên được chuyển lên học cấp độ cao hơn.

Giáo trình giảng dạy

Giáo trình, sách tham khảo dành cho chương trình được Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, Trường Quốc tế xây dựng và cập nhật theo các phương pháp giảng dạy và học tập tiên tiến và hiện đại trên thế giới.

Giảng viên

Chương trình có sự tham gia của nhiều giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước đến từ các trường đối tác của Trường.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Văn phòng tuyển sinhTrường Quốc tế – ĐHQGHN

Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT (024) 3754 80 65. Hotline: 0983 372 988, 01679 884 488

– Phòng Đào tạoTrường Quốc tế – ĐHQGHN

Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: (024) 3555 3555/ (024) 3557 5992 (số lẻ 23, 24, 25). Hotline: 0983 372 988, 01679 884 488

Fax: (024) 6285 2313

Email: tuyensinh@khoaquocte.vn