Hợp tác và tin khác – Khoa NNUD


1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

USSH HCMTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là một thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trường được thành lập vào năm 1957 với tiền thân là Đại học Văn Khoa (thuộc Viện Đại học Sài Gòn), Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Trường là trung tâm nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất miền Nam.

Website: https://hcmussh.edu.vn/

Liên hệ: 

+ Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

+ Điện thoại: 028 38293828

Năm 2021, Trường Quốc tế và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh kí Biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, hai bên hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung về trao đổi tín chỉ, trao đổi học thuật, trao đổi văn hoá, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngôn ngữ ứng dụng đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và các hoạt động khác dựa trên thế mạnh của hai bên trên tinh thần hợp tác hữu nghị.

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng tiền thân là Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 395B/QĐ ngày 14.4.1985 của Bộ Giáo Dục (cũ). Thực hiện việc tổ chức và sắp xếp lại một số trường đại học trọng điểm trong cả nước, ngày 04 tháng 4 năm 1994 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/CP về việc thành lập Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) với chức năng là một đại học vùng đa lĩnh vực, một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của Việt Nam.

Sau 8 năm cùng gắn bó và thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình tại trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, ngày 26 tháng 8 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 709/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đã từng bước trưởng thành và phát triển, khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nơi hun đúc tài năng trí tuệ của các thế hệ sinh viên với triết lý giáo dục: Nhân văn – Sáng tạo – Thích ứng.

Website: https://ufl.udn.vn/

Liên hệ:

+ Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000

+ Điện thoại: 0236 3699 324

Năm 2022, Trường Quốc tế và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng kí Biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, hai bên hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung về trao đổi tín chỉ, trao đổi học thuật, trao đổi văn hoá, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngôn ngữ ứng dụng đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và các hoạt động khác dựa trên thế mạnh của hai bên trên tinh thần hợp tác hữu nghị.