Đào tạo


Giới thiệu Chương trình đào tạo kĩ năng mềm dành cho sinh viên Trường Quốc tế

1. Vai trò của kĩ năng mềm đối với sinh viên

     Kĩ năng mềm (Soft skills) còn được gọi là kĩ năng thực hành xã hội. Đây là thuật ngữ dùng để dùng để chỉ các kĩ năng quan trọng trong cuộc sống con người, thể hiện năng lực giao tiếp, tư duy làm việc nhóm và hợp tác đồng đội, khả năng quan sát, thích nghi với mọi môi trường, cách quản lý thời gian hiệu quả… Những kĩ năng này có liên quan trực tiếp tới việc con người sống và tương tác với xã hội, tập thể hoặc tổ chức. Kĩ năng mềm quyết định bạn là ai, làm việc thế nào, là thước đo hiệu quả cao trong công việc.

     Nếu như kĩ năng cứng được coi là điều kiện cần thì kĩ năng mềm chính là điều kiện đủ. Kĩ năng cứng giúp bạn bước qua một cánh cửa còn kĩ năng mềm mở ra nhiều cánh cửa khác. Kĩ năng mềm giúp phát huy các kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ để chạm tới thành công. Thiếu kĩ năng mềm, bạn sẽ không thể tự tin trong môi trường sống cũng như trong công việc. Bạn sẽ không định vị được bản thân phù hợp với giá trị kĩ năng chuyên môn mà bạn có, bạn không thể tạo dựng được niềm tin, thái độ tích cực và động lực phấn đấu cho bản thân.

Từ đó, có thể thấy rằng sinh viên cần phải học và phát triển kĩ năng mềm ngay khi ngồi trên ghế giảng đường bởi kĩ năng mềm có thể:

(1) Hỗ trợ bạn nâng cao hiệu quả học tập.

(2) Giúp bạn xác định đích đến của cuộc đời bạn.

(3) Là công cụ giúp bạn phát huy những kĩ năng cứng.

(4) Phát triển kĩ năng làm việc nhóm.

(5) Đảm bảo sự tồn tại của bạn trong môi trường làm việc hiện đại.

(6) Giúp bạn phát triển xa trong sự nghiệp và công việc.

(7) Giúp bạn thúc đẩy bản thân và dẫn dắt người khác.

2. Mục đích xây dựng chương trình

     Chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Quốc tế là chương trình được xây dựng nhằm bổ sung các kiến thức, kĩ năng thực tiễn cho sinh viên, gắn chặt với mục tiêu sứ mệnh của nhà trường, với mục tiêu và chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo chính quy.

     Chương trình được thiết kế nhằm tạo động lực để sinh viên tích cực học tập, có tâm thế tốt, nhận thức được rõ giá trị và năng lực của bản thân, đồng thời có đủ các kĩ năng cần thiết để thích ứng với các thay đổi của xã hội.

3. Nguyên tắc xây dựng chương trình

Chương trình được xây dựng trên các nguyên tắc như sau:

– Đào tạo cá thể hóa

Nội dung đào tạo gắn chặt với từng ngành đào tạo và 4 nhóm đối tượng người học:

+ Sinh viên nhóm ngành Kinh tế và Quản lý

+ Sinh viên nhóm ngành Công nghệ và Kĩ thuật

+ Sinh viên nhóm ngành Ngôn ngữ ứng dụng

+ Sinh viên người nước ngoài

Đào tạo thực tiễn, thực hành

 Nội dung đào tạo tập trung cung cấp cho sinh viên công cụ, quy trình, giải pháp để phát triển tư duy và các kĩ năng khác, không đi vào trọng tâm lý thuyết.

Đào tạo theo tiến trình phát triển nhận thức và tư duy sinh viên

Các chương trình đào tạo được thiết kế trải đều từ năm thứ nhất đến năm cuối, và phù hợp với năng lực học tập và kế hoạch học tập của sinh viên. Thời gian tổ chức đào tạo tập trung cuối tuần, đào tạo theo lịch phù hợp với lịch học chính khóa của sinh viên

Chứng nhận năng lực sinh viên

Sinh viên được nhận giấy Chứng nhận hoàn thành khóa học của Chương trình đào tạo kĩ năng mềm của sinh viên.

Không trùng lặp

Chương trình không bao gồm các kĩ năng đặc thù như kĩ năng dành cho công tác Đoàn hoặc công tác tình nguyện, không trùng lặp với các chương trình chính khóa…

4. Lợi ích của chương trình đối với sinh viên và nhà trường

4.1. Đối với sinh viên

– Giúp hoàn thiện và nâng cao năng lực cá nhân; Trang bị khối kiến thức và triển khai được các giải pháp thực tiễn, các kĩ năng chuyên sâu phù hợp với ngành đào tạo.

– Khuyến khích tinh thần học tập, sáng tạo, tích hợp trí tuệ và trải nghiệm.

– Có thái độ tích cực để sẵn sàng tham gia vào môi trường làm việc của ngành sau khi tốt nghiệp.

4.2. Đối với Trường Quốc tế

– Hỗ trợ nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo dài hạn trong nhà trường.

– Tranh thủ năng lực đào tạo và kinh nghiệm của các chuyên gia.

– Góp phần đẩy mạnh hình ảnh, thương hiệu của nhà trường.

5. Nội dung chương trình

Các chương trình đào tạo được phân ra làm 03 nhóm đào tạo chính:

Nhóm 1: Năng lực lãnh đạo bản thân

     Trong nhóm này, sinh viên được cung cấp các kiến thức, công cụ, giải pháp để giúp hiểu được chính bản thân mình; có khả năng quản lý bản thân; có tư duy, nhận thức tích cực, trách nhiệm xã hội và cộng đồng; khả năng phát triển bản thân (học tập suốt đời); hiểu môi trường làm việc quốc tế, thách thức nghề nghiệp và tiếp cận môi trường làm việc.

Nhóm 2: Lãnh đạo và làm việc với người khác

     Trong nhóm này, sinh viên được cung cấp kiến thức, công cụ và giải pháp để có khả năng quản lý và làm việc với người khác trong môi trường quốc tế hóa; khả năng kĩ thuật số; khả năng giao tiếp, hợp tác, và đàm phán hiệu quả; khả năng giải quyết vấn đề.

Nhóm 3: Kĩ năng mềm cho sinh viên nước ngoài

     Trong nhóm này, sinh viên nước ngoài được trang bị kiến thức, công cụ và giải pháp để: hiểu và chia sẻ văn hóa con người Việt Nam, văn hóa kinh doanh, môi trường kinh tế và kinh doanh tại Việt Nam, các cơ hội việc làm và đầu tư tại Việt Nam.

  STT                                   Nội dung       Chi tiết
01Tổng số lượng chương trình dành cho sinh viên, trong đó:10 chương trình
– Chương trình cho năm 01 và năm 0202 chương trình
– Chương trình cho năm 03 và năm 0403 chương trình
– Chương trình dành riêng theo ngành KT&QL, NNUD, và CN&KT (01/nhóm ngành)02 chương trình
– Chương trình kĩ năng tăng cường (chọn 1 kĩ năng)03 chương trình
02Tổng số lượng chương trình dành cho 01 sinh viên nước ngoài03 chương trình
 Tổng số13 chương trình

 

6. Danh mục các chương trình đào tạo kĩ năng mềm

Nhóm 1: Năng lực lãnh đạo bản thân

 1. PDP_Training01: Xây dựng lộ trình phát triển bản thân (Self-Management Leadership)
 2. PDP_Training02: Giải pháp giảm áp lực và phát triển tư duy tích cực (Stress Management)

Nhóm 2: Lãnh đạo và làm việc với người khác

 1. PDP_Training03: Xây dựng phong cách lãnh đạo trong môi trường toàn cầu hóa (Building leadership style during globalization)
 2. PDP_Training04: Kĩ năng giao tiếp qua thư tín (Communication skills via correspondence)
 3. PDP_Training05: Kĩ năng xin việc thành công trong môi trường lao động toàn cầu (Sell Yourself)
 4. PDP_Training06: Công nghệ số và ứng dụng trong quản lý công việc (Digital technologies in work practice)
 5. PDP_Training07: Kĩ năng đàm phán và phát triển quan hệ cá nhân (Building up successful personal and business relationships)

Nhóm 3: Kĩ năng mềm cho sinh viên nước ngoài

 1. PDP_Training08: A brief course on Vietnamese culture and business culture
 2. PDP_Training09: Vietnamese in a nutshell
 3. PDP_Training10: Business environment and work opportunities in Vietnam

Nhóm 4: Kĩ năng tăng cường (Lựa chọn 01 kĩ năng)

 1. PDP_Training11: Lược đồ và công cụ phát triển tư duy đổi mới sáng tạo (Critical & Creative Thinking Skills)
 2. PDP_Training12: Công cụ Marketing trong kỉ nguyên số (Master your skills in Marketing and Sales)
 3. PDP_Training13: Phát triển kĩ năng văn phòng (Know your future office work)

 

7. Link đăng ký tham gia các chương trình đào tạo kĩ năng mềm 

https://docs.google.com/forms/d/1EdXJ0xgHvbHDr5VKG8gWKwtsc1FYb935_4MaKktzdnc/edit