Đào tạo – Trung tâm tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao tri thức


Chìa khóa để sở hữu tài sản lớn nhất của đời người

22/06/2023 15:27

“…Sức khỏe là cội nguồn của hạnh phúc. Nhưng chỉ có sức khỏe thôi là chưa đủ. Sức khỏe cần được vun đắp, phát triển bằng Trí tuệ thì mới đảm bảo cho chúng ta một cuộc sống lành mạnh, tích cực, khỏe về thể chất (Thân), an về tinh thần (Tâm), minh mẫn về […]

 Thông báo tổ chức chương trình đào tạo kĩ năng mềm PDP_Training02 “Giải pháp giảm áp lực và phát triển tư duy tích cực”

09/06/2023 14:48

 Thông báo tổ chức chương trình đào tạo kĩ năng mềm PDP_Training02 “Giải pháp giảm áp lực và phát triển tư duy tích cực” Chủ đề đào tạo: Hiểu và phát triển tài sản sức khỏe cá nhân       24h mỗi ngày là khoảng thời gian mỗi người đều có như nhau, nhưng […]

Triển khai chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên các khóa của Trường Quốc tế

09/06/2023 14:19

      “Học tập và sáng tạo cùng thế giới” là khẩu hiệu hành động quen thuộc đối với mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong tiến trình thực hiện sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất […]