Tuyển dụng – Khoa Ngôn ngữ ứng dụng


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng giảng viên Khoa Ngôn ngữ ứng dụng

28/03/2022 16:06

Thực hiện Sứ mệnh do Đại học Quốc gia Hà Nội giao và Chiến lược phát triển đến năm 2025, trong đó định hướng tập phát triển thành một đơn vị có tính tự chủ cao, đào tạo theo chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế; phát triển các chương trình đào tạo mũi […]