Tiếng Anh dự bị


Chi tiết Chương trình tiếng Anh dự bị

31/03/2022 17:44

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH DỰ BỊ Chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị (TADB) của Trường Quốc tế – ĐHQGHN giúp sinh viên có đủ năng lực để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh trước khi vào học chính thức chương trình chuyên môn bằng tiếng Anh. Chương trình […]

Khái quát về Chương trình tiếng Anh dự bị

31/03/2022 17:09

ĐẶC TRƯNG VÀ CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH DỰ BỊ Chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị (TADB) của Trường Quốc tế – ĐHQGHN giúp sinh viên có đủ năng lực để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh trước khi vào học chính thức chương trình chuyên môn bằng […]