Bằng kép – Khoa Ngôn ngữ ứng dụng


Cử nhân Ngôn ngữ Anh (cho SV ngành IB)

31/03/2022 18:00

Cử nhân Ngôn ngữ Anh (cho SV ngành IB) Ngành đào tạo: Tiếng Việt : Kinh doanh quốc tế Tiếng Anh : International Business Thời gian đào tạo: Dự kiến 4 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Loại hình đào tạo: Chương trình đào tạo thứ 2 Văn bằng: Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học […]

Cử nhân Ngôn ngữ Anh (cho SV ngành AC)

31/03/2022 17:59

Cử nhân Ngôn ngữ Anh (cho SV ngành AC) Ngành đào tạo: Tiếng Việt : Kế toán, phân tích và kiểm toán (mã xét tuyển: QHQ02) Tiếng Anh: Accounting, Analyzing and Auditing Thời gian đào tạo: Dự kiến 4 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Loại hình đào tạo: Chương trình đào tạo thứ 2 Văn bằng: Bằng […]

Cử nhân Ngôn ngữ Anh (cho SV ngành BDA)

31/03/2022 17:58

Cử nhân Ngôn ngữ Anh (cho SV ngành BDA) Ngành đào tạo: Tiếng Việt : Phân tích dữ liệu kinh doanh (Mã ngành: Thí điểm) Tiếng Anh : Business Data Analysis Thời gian đào tạo: Dự kiến 4 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Loại hình đào tạo: Chương trình đào tạo thứ 2 Văn bằng: Bằng cử […]

Cử nhân Ngôn ngữ Anh (cho SV ngành MIS)

31/03/2022 17:07

Cử nhân Ngôn ngữ Anh (cho SV ngành MIS) Bằng kép cử nhân Hệ thống thông tin quản lý (MIS) Ngành đào tạo: Tiếng Việt : Hệ thống thông tin quản lý (mã xét tuyển: QHQ03) Tiếng Anh : Management Information System Thời gian đào tạo: Dự kiến 4 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Loại […]