Seminar Khoa học về “Hoạt động Giảng dạy liên quan đến nhóm học phần Phần mềm và Hệ thống thông tin quản lý” của TS. Trương Công Đoàn (ngày 17/5/2022)


Nằm trong kế hoạch về nghiên cứu khoa học (NCKH) và hoạt động seminar khoa học hàng tháng của Khoa các Khoa học ứng dụng. Ngày 17/5/2022, tại phòng 507 nhà C, Hacinco đã diễn ra seminar về báo cáo các hoạt động NCKH và hoạt động giảng dạy của TS. Trương Công Đoàn.

Hình 1. TS. Trương Công Đoàn trình bày tại buổi seminar

Tại buổi seminar diễn giả đã giới thiệu về quá trình công tác và các hoạt động NCKH gần đây. Các chủ đề nghiên cứu của TS. Trương Công Đoàn tập trung vào phân tích dữ liệu dưới dạng mạng lớn (large-scale network) như là mạng sinh học (biological network). Hai yếu tố chính đó là phân tích tính bền vững của mạng (network) và tính cấu trúc của mạng từ đó phát hiện những mối quan hệ giữa hai đặc điểm này của network, những phát hiện có đóng góp vào những nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh.

Hình 2. Các Thầy/Cô Khoa các Khoc học ứng dụng và các nhà khoa học đến tham dự seminar

Bên cạnh đó TS. Trương Công Đoàn còn giới thiệu các ứng dụng phần mềm được phát triển trên nền tảng lập trình song song GPU Card. Những ứng dụng này giúp giảm thiểu thời gian tính toán đối với những bài toán xử lý dữ liệu khối lượng lớn.

Trong kế hoạch giảng dạy, TS. Trương Công Đoàn nhấn mạnh vào những kinh nghiệm phát triển phần mềm cho doanh nghiệp (ERP solutions) và các môn học liên quan đến ngành Hệ thống thông tin quản lý như là Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Nhập môn hệ thống thông tin quản lý và Quản lý các Hệ thống thông tin.

Cuối cùng diễn giả cũng chia sẽ những chủ đề yêu thích trong nghiên cứu sắp tới như là áp dụng trí tuệ nhân tạo, học máy (Machine Learning), dữ liệu lớn (Big Data) để xây dựng các ứng dụng, giải pháp thông minh cho doanh nghiệp.

Khoa Các khoa học ứng dụng