Center for Consulting, Training and Knowledge Transfer
Networking-Innovation-Value

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG


Tiến sĩ. Mai Anh
Giám đốc trung tâm

Tầng 3, nhà G7, Trường Quốc tế – 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0243 8735 999
Hotline: 0866 919 468

Trung tâm có chức năng triển khai các dịch vụ tư vấn, đào tạo và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, xã hội nhân văn, kinh tế và quản lý, ngoại ngữ và các lĩnh vực chuyên ngành khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Trường Quốc tế.