Xếp hạng QS châu Á 2023: ĐHQGHN gia tăng uy tín tuyển dụng trong khu vực


Ngày 08/11/2022, Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds đã công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học châu Á 2023 (QS AUR 2023). Theo đó, ĐHQGHN ở vị trí 162, thuộc top 21,3% các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, ở vị trí 36 khu vực Đông Nam Á.

Kết quả xếp hạng đại học của ĐHQGHN ở châu Á.

Trong kỳ xếp hạng QS AUR 2023, tổ chức QS đã xếp hạng cho 760 cơ sở giáo dục đại học của châu Á (trong đó có 34 cơ sở giáo dục đại học lần đầu được xếp hạng). Kết quả xếp hạng này được dựa trên phân tích phản hồi từ hơn 151.000 học giả và 99.000 nhà tuyển dụng trên toàn thế giới; cùng với đó, QS đã phân tích hơn 117,8 triệu trích dẫn (trong giai đoạn 2016-2021) từ 16,4 triệu công bố khoa học (trong giai đoạn 2016-2020).

Theo kết quả QS AUR 2023, ĐHQGHN đã có bước tiến vững chắc về Uy tín tuyển dụng khi gia tăng lên vị trí 137 của châu Á (với mức điểm 32,4 điểm). Kết quả này đã phản ánh được chất lượng đào tạo của ĐHQGHN đang ngày càng gia tăng và được đánh giá cao bởi thị trường lao động – đại diện là các nhà sử dụng lao động trong nước và quốc tế.

Ngoài gia tăng về Uy tín tuyển dụng, ĐHQGHN vẫn duy trì thế mạnh về Uy tín học thuật (xếp hạng 109 châu Á – đạt 35,7 điểm) và Mạng lưới nghiên cứu quốc tế (xếp hạng 79 châu Á – đạt 78 điểm).

Kết quả xếp hạng đại học châu Á của ĐHQGHN theo các tiêu chí.

Về tiêu chí và trọng số xếp hạng, QS AUR 2023 giữ nguyên phương pháp xếp hạng khi đánh giá các cơ sở giáo dục đại học theo 11 chỉ số:

TT Tiêu chí

Trọng số

1  Đánh giá của học giả 30%
2 Đánh giá của nhà tuyển dụng 20%
3 Tỷ lệ giảng viên/ sinh viên 10%
4 Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ 5%
5 Số bài báo khoa học / giảng viên 5%
6 Tỷ lệ trích dẫn/ bài báo khoa học 10%
7 Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%
8 Tỷ lệ giảng viên quốc tế 2,5%
9 Tỷ lệ sinh viên quốc tế 2,5%
10 Tỷ lệ sinh viên đến trao đổi 2,5%
11 Tỷ lệ sinh viên đi trao đổi 2,5%

Tiêu chí xếp hạng QS AUR 2023

Trong năm 2022, ĐHQGHN đã giành được giải thưởng Công nhận về sự cải tiến chất lượng (Recognition of Improvement) của tổ chức xếp hạng đại học QS. Chứng nhận Công nhận về sự cải tiến chất lượng được trao cho các tổ chức đã minh chứng được sự cải thiện đáng kể trong kết quả xếp hạng dựa trên sự cải thiện về thứ hạng trung bình. Để cải thiện kết quả xếp hạng đại học thế giới của QS, cơ sở giáo dục không chỉ cần cải thiện so với chính mình mà còn phải minh chứng sự cải thiện so với các cơ sở giáo dục khác trong bảng xếp hạng.

Chứng nhận cải tiến chất lượng

Ngày 3/11/2022, Tạp chí U.S News & World Report của Hoa Kỳ vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu – Best Global Universities. Theo đó, ĐHQGHN có thứ hạng 970 thế giới và 258 Châu Á. Ở kỳ này, thêm lĩnh vực Kỹ thuật của ĐHQGHN lần đầu tiên được xếp hạng. Đặc biệt, trong 13 tiêu chí xếp hạng của US News & World Report, tiêu chí Tổng số ấn phẩm của ĐHQGHN có sự gia tăng đáng kể về thứ hạng, tăng 59 bậc so với kì 2022. Ngoài ra, tiêu chí Tổng số bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong top 1% ấn phẩm được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực tương ứng cũng có kết quả đáng khích lệ khi gia tăng 27 bậc trong bảng xếp hạng thế giới. Cũng trong kỳ xếp hạng này, lĩnh vực Kĩ thuật (Engineering) của ĐHQGHN lần đầu tiên được xếp hạng với thứ hạng 636 và tỷ lệ % ấn phẩm về Kĩ thuật thuộc top 10% ấn phẩm được trích dẫn nhiều nhất đạt thứ hạng cao, ở vị trí 45 thế giới. Bên cạnh đó, lĩnh vực Vật lý tiếp tục được xếp hạng ở vị trí 664.