SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

6/2/2017 10:32:20 AM
Bất cứ ai khi chọn trường, chọn ngành mình yêu thích đều muốn tìm hiểu xem chương trình đào tạo ngành mình muốn học sẽ như thế nào và phải học những môn gì. Hiểu được điều này, trong khuôn khổ của chuyên ngành hệ thống thông tin, bài viết sẽ cung cấp cho độc giả khái quát chương trình đào tạo của chuyên ngành này.

          Khái quát về chương trình đào tạo

Cũng như hầu hết các chuyên ngành khác, chương trình đào tạo của chuyên ngành hệ thống thông tin quản lí cũng được phân ra thành 2 nhóm chính là chương trình giáo dục đại cương và chương trình giáo dục chuyên nghiệp. Mỗi nhóm chương trình lại bao gồm những môn học có sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau nhằm giúp sinh viên hiểu được rõ hơn bản chất của vấn đề.

          Nhóm chương trình giáo dục đại cương

Trong nhóm chương trình giáo dục đại cương lại gồm những phân nhóm nhỏ, cụ thể bao gồm các phân nhóm:

Lý luận chính trị: bao gồm các môn Pháp luật đại cương, Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Khoa học tự nhiên và tin học: Bao gồm Tin học đại cương và các học phần từ Toán I đến Toán V.

Các học phần tiếng anh, học phần thể chất, học phần giáo dục quốc phòng.

          Nhóm chương trình giáo dục chuyên nghiệp

Sau khi kết thúc các môn học trong chương trình giáo dục đại cương trong 2 năm, các sinh viên bắt đầu được tiếp cận với những kiến thức chuyên môn, bao gồm các phân nhóm:

Kiến thức cơ sở khối ngành: Bao gồm các môn Toán rời rạc, Ngôn ngữ lập trình, Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc máy tính,…

Kiến thức cơ sở ngành: Bao gồm Lập trình nâng cao, Hệ điều hành, Thống kê ứng dụng, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Công nghệ phần mềm, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin,…

1.HTTTQL(2.6.2017).jpg

Phân nhóm kiến thức ngành: Bao gồm khối kiến thức bắt buộc là những môn như Quản lý dự án công nghệ thông tin, Học máy, Quản trị hệ thống thông tin, Khai phá dữ liệu, Phân tích dữ liệu lớn,… và khối kiến thức tự chọn những môn học như Trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu nâng cao, thương mại điện tử, Hệ thống thông tin địa lý,…

Tuy nhiên, tùy vào đặc điểm và yêu cầu của từng trường mà số lượng cũng như cấu trúc môn học sẽ có một vài sự thay đổi. Bài viết trên đây đề cập tới khung, khái quát chương trình giáo dục trong chuyên ngành hệ thống thông tin. Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp được những thông tin hữu ích mà bạn đọc đang tìm kiếm.

Lên đầu trangLên đầu trang