HOTLINE Tuyển sinh


TRƯỜNG QUỐC TẾ – ĐHQGHN 

Nhà G7 – G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

HOTLINE 

  • Chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính: 086 658 7468
  • Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế: 098 408 1166
  • Chương trình Thạc sĩ Tin học & Kỹ thuật máy tính: 098 408 1166 & 096 425 0002
  • Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing & Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm Quốc tế: 086 654 0268
  • Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: 093 232 3252