HOTLINE Tuyển sinh


TRƯỜNG QUỐC TẾ – ĐHQGHN 

Nhà G7 – G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

HOTLINE 

  • Chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính & Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế: 093 232 3252  
  • Chương trình Thạc sĩ Tin học & Kỹ thuật máy tính: 098 408 1166
  • Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing & Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm Quốc tế: 086 654 0268
  • Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: 086 658 7468

 

  • Chương trình Tiến sĩ: 0983 588 548