Tư vấn tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội 2023


Để giúp thí sinh có thêm những thông tin về chương trình đào tạo, phương thức tuyển sinh, chính sách học bổng, cơ hội việc làm và đặc biệt là chiến lược đăng ký nguyện vọng sao cho phù hợp nhất vào các khoa, trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023, Diễn đàn VOV2 thực hiện chương trình Tư vấn tuyển sinh.

Các khách mời tham gia chương trình:

-Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng ban phụ trách Ban đào tạo, ĐHQG Hà Nội

-Ông Nguyễn Hoàng Oanh – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQG Hà Nội

-Ông Trần Đức Quỳnh – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Quốc tế, ĐHQG Hà Nội