Trường Quốc tế tuyển bổ sung các ngành công nghệ năm 2022


I. Thông tin về chương trình đào tạo

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chương trình đào tạo cử nhân kết hợp thạc sĩ (trong quá trình học chương trình cử nhân, sinh viên có thể đăng ký 1 số học phần của chương trình thạc sĩ và sau khi tốt nghiệp cử nhân chỉ cần học thêm 01 năm để nhận bằng thạc sĩ). 

STT

Ngành học

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

1

Công nghệ thông tin ứng dụng

130

2

Công nghệ tài chính và kinh doanh số

70

3

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics

30

(Click vào từng chương trình để xem chi tiết về ngành đào tạo)

1.2. Thời gian đào tạo: 4 năm + 01 năm học thạc sĩ 

1.3. Ngôn ngữ đào tạo: Các học phần thuộc khối kiến thức nhóm ngành và ngành học bằng tiếng Anh (02 năm đầu học tiếng Việt, 02 năm cuối học tiếng Anh)

1.4. Văn bằng: Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng cử nhân hệ chính quy do ĐHQGHN cấp.

1.5. Địa điểm đào tạo

– 02 năm đầu học tại cơ sở Hòa Lạc

– 02 năm cuối học tại các cơ sở của Trường Quốc tế tại nội thành Hà Nội

II. Các thông tin tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT). 

Thí sinh phải có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập sẽ được xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước và quốc tế

2.3. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, cụ thể như sau:

– Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

– Xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc tương đương kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

– Xét tuyển theo kết quả trong kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) do ĐHQGHN tổ chức.

Lưu ý: Các văn bằng, chứng chỉ quốc tế phải còn hạn sử dụng tại thời điểm xét tuyển (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi).

2.4.  Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

2. 4.1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

– Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30 theo công thức:

[Môn Toán x2+ Môn 2 + Môn 3]/4 x 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học.

– Trường sẽ nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung trực tiếp với những thí sinh có mức điểm đạt điều kiện dưới đây cho đến khi hết chỉ tiêu:

STT

Ngành học

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung
1 Công nghệ thông tin ứng dụng

21.5

2 Công nghệ tài chính và kinh doanh số

23

3 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics

23

Điều kiện phụ: thí sinh phải đạt điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Ngoại ngữ (tiếng Anh/Pháp/Nhật) tối thiểu 6 điểm trên thang điểm 10 (trừ đối tượng được miễn thi môn này).

– Tổ hợp xét tuyển

TT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ XÉT TUYỂN TỔ HỢP

XÉT TUYỂN 1

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN 2

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN 3

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN  4

TỔ HỢP MÔN CHÍNH TỔ HỢP MÔN CHÍNH TỔ HỢP MÔN CHÍNH TỔ HỢP MÔN CHÍNH
1

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỨNG DỤNG

QHQ10 A00 TOÁN A01 TOÁN D01

D03

D06

TOÁN D07D23D24 TOÁN
2

CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VÀ KINH DOANH SỐ

QHQ11
3

KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VÀ LOGISTICS

QHQ12

2.4.2. Xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc tương đương kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thí sinh có điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 72 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi/bài thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn) đạt từ 14 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Điểm xét tuyển là tổng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (quy đổi theo Hướng dẫn số 1365/ĐHQGHN-ĐT) và điểm 2 môn thi/bài thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (đối tượng và khu vực). Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 22,50 điểm và theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng ngành. 

2.4.3. Xét tuyển theo kết quả trong kỳ thi HSA do ĐHQGHN tổ chức

Thí sinh có kết quả kỳ thi HSA còn thời hạn đạt tối thiểu 85/150 điểm trở lên và có điểm trung bình chung 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 bậc THPT) của một trong các môn Ngoại ngữ: tiếng Anh/tiếng Pháp/tiếng Nhật đạt từ 7.0 trở lên. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 85 điểm và theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng ngành.

2.5. Điều kiện tiếng Anh của các chương trình để học chuyên ngành bằng tiếng Anh (2 năm cuối)

Sinh viên Chương trình Công nghệ thông tin ứng dụng, Công nghệ tài chính và kinh doanh số, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics phải đạt trình độ B2 tương đương bậc 4 trong khung năng lực 6 bậc của Việt Nam sau khi kết thúc năm thứ 2.

 Sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu sẽ tham gia học Chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị tại Trường.

2.6. Tổ chức tuyển sinh

2.6.1. Thời gian xét tuyển:

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung: Từ ngày 28/9/2022 đến khi có thông báo kết thúc đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung.

2.6.2. Hình thức đăng ký xét tuyển:

Thí sinh mang hồ sơ trực tiếp đến Trường Quốc tế để cán bộ tuyển sinh thẩm định hồ sơ.

Danh mục hồ sơ bắt buộc:

STT

Hồ sơ

Yêu cầu

Số lượng

Lưu ý

1

Học bạ THPT Bản photo công chứng 01 bản Mang bản gốc để đối chiếu

2

Chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT Bản gốc 01 bản  

3

Bằng tốt nghiệp/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Bản gốc 01 bản  

4

Ảnh thẻ Ảnh 3×4 02 ảnh  

5

Chứng minh nhân dân Bản photo công chứng 01 bản Mang bản gốc để đối chiếu

6

Hộ khẩu thường trú Bản photo công chứng 01 bản Mang bản gốc để đối chiếu

7

Giấy tờ khác (nếu có) Bản photo công chứng 01 bản Mang bản gốc để đối chiếu

2.7. Địa chỉ nhận hồ sơ trực tiếp:

Địa chỉ 1: Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Công tác sinh viên, Phòng 306, tầng 3, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ 2: Văn phòng Tuyển sinh Trường Quốc tế – Nhà G8, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

HOTLINE: 024 3555 3555 HOẶC 0978 838 574

2.8. Lệ phí xét tuyển

Theo quy định của ĐHQGHN và của Bộ GD-ĐT.