ThS. Bùi Hoài Hương


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: huongbh@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân:Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Thạc sĩ: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Victoria, Úc.

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Phương pháp giảng dạy

Các môn giảng dạy

  • Các kĩ năng thực hành tiếng
  • Tiếng Anh học thuật

Các công bố

 • Bui, H. H., & Dang, T. Q. T. (2019). Cải thiện vốn từ vựng của người học trẻ em qua phương pháp kể chuyện trong lớp học tiếng Anh. ScienceJournal of Hanoi Metropolitan University, 36(1).
 •  Dang, T. Q.T., & Bui, H. H. (2019). Các biến thể của tiếng Anh và việc giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ. Science Journalof Hanoi Metropolitan University, 36(1).
 • Bui, H. H. (2021). Sử dụng Role-play làm hoạt động dạy nói trong lớp học EFL. Journal of Education Management, 13(8). 

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm